Saksliste for Årsmøte 2018

Hei.
Da er jeg neste kommet ut av påskeboblen og karret meg til å lage sakslisten for møte på torsdag.

SAKSLISTE ÅRSMØTE ØRSTA SYKKELKLUBB 05.04.2018
1. Godkjenne de som har stemmerett.
2. Godkjenne innkalling, saksliste.
3. Velge møteleder, referent og 2 representanter til å skrive under protokollen.
4. Godkjenne årsmeldingen.
5. Godkjenne regnskapet.
6. Godkjenne innkomne saker.
7. Fastsette medlemskontingenten.
8. Vedta budsjettet.
9. Valg. Kun leder er på valg.
10. Evt.

Innkomne saker:
Prosjekt gruppe for anlegget på Bondalseidet og Pump Track i sentrum.
Leiekontrakt for område i sentrum for bygging av Pump Track