Saksliste til Årsmøte

  1. Godkjenne de som har stemmerett.
  2. Godkjenne innkalling, saksliste.
  3. Velge møteleder, referent og 2 representanter til å skrive under protokollen.
  4. Godkjenne årsmeldingen.
  5. Godkjenne regnskapet.
  6. Pump-Track på Mosflata. Rundbane der rytterne bruker en opp og ned «pumpe»bevegelse for å drive sykkelen fremover i stedet for å tråkke.
  7. Godkjenne tilskudd til klubbdrakter
  8. Vedta budsjettet
  9. Valg

Medlemsmøte / forhåndsbestilling av ny klubbdrakt

Styret vil med dette invitere til klubbkveld på klubbhuset til Ørsta IL torsdag 2 februar kl 1900. Her vil vi få besøk av Ingar Sporsheim, han er selger for Spiuk som nå er vår nye utstyrlevrandør. Vi vil her få mulighet til å bestille de nye draktene som vi skal ha. Han vil også stille ut andre godbiter i fra kolleksjonen sin.

Klubben vil i år, og kun på forhåndsbestilling, dekke opptil 40% av kjøpsummen på klubbdraktene, så fremt at dette blir godkjent på årsmøtet.

ÅRSMØTE

Til alle medlemmer.

Styret vil herved kalle inn til Årsmøte i klubben.

Møte vil bli avholdt på klubbhuset til Ørsta IL 1 februar kl 1900.

Saker som ønskes tatt opp på møte må være styret i hende innen 28 januar.

tov.lerheim@hotmail.com