Topp Trening

TILBOD

Avtale om trening v/ToppTrening for medlemmar i Ørsta Sykkelklubb Avtaleperiode: September 2017 – August 2020
Målsetting: Målsettinga for avtalen mellom ToppTrening og Ørsta sykkelklubb er å drage gode vekslar på kvarandre, bidra til gode treningsmiljø og støtte opp dei ulike verksemdene
Om oss: ToppTrening har eit inkluderande treningsmiljø, og jobbar aktivt for at kundane skal trivast! Vi har sterk og lokal forankring, lang erfaring i treningssenterbransjen, i tillegg til brei fag-kompetanse innan helse, fysisk aktivitet og trening. ToppTrening står for topp treningstilbod, topp kompetanse, topp utstyr og gjenspeglar plasseringa i hjartet av Sunnmørsalpane.
Kva får du som kunde hos oss? Er du kunde på ToppTrening får du tilgang til heile treningstilbodet og meir:

Oppdatert informasjon, nyheitsbrev, timeplanar, og aktuelle nyhende finn du på nettsida: www.topptrening.no

Inkludert i tilbodet er:

Gruppetimar , Sykkeltimar med wattmåling m.m. Pulssystem på gruppetimar  Treningsrettleiing , Styrkeavdeling , «Min Side» Nettbooking, Workshops og foredrag Rabattavtalar, Treningsapp

I tillegg har vi:  Personlig trening  Kosthaldsrettleiing  Livsstilskurs  Tanita-måling (kroppsanalyse) Sportsdrikkar, T-skjorter/Bag
Hos oss er det alltid, lyse, reine og trivelige lokale. Høg kvalitet på treningsutstyret, dyktige instruktørar med lang er faring, og hyggelig personale som ser deg.
Tilbodet frå ToppTrening:
– Individuelle medlemskap: Månadspris: 35% av gjeldande månadspris. Pr.d.d. er månadsprisen kr 470-35%=305,- Prisen gjeld medlemmer i Ørsta sykkelklubb. Inga bindingstid. Tilbodet kan ikkje kombinerast med andre avtalar som t.d. familieavtalen. Aldersgrense: 15 år i følgje med vaksen, 16 år åleine. Prisen er fast dei første 6 mnd av avtalen, deretter er det prisjustering som normalt etter konjunktur.
– Fri etablering/nøkkelkort til 31.10.2017. Deretter etableringskostnaden kr 399,- inkl. nøkkelkort. Har ein nøkkelkort frå før, kan dette nyttast.
– 35% rabatt på gruppetimar som er utanom det ordinære tilbodet til ToppTrening. Demotimar/prøvetimar for å teste tilbodet er gratis, og må avtalast på førehand. –

Sesong avsluttning/Medlemmsmøte

Hei alle medlemmer i Ørsta Sykkel klubb.
Vi i styret kaller herved inn til medlemsmøte 20.okt kl. 1900 i Løda på Rekkedal Gjestehus. I år har vi valgt å lage en liten vri på det og som sakt så avholdes møte i Løda med en påfølgende 5 retters middag. En liten egenandel må dere regne med, den er på skarve kr. 150,- som betales kontant i døren eller på ViPPS (Ørsta sykkelklubb) som dekker maten. Drikke må vær syklist betale selv.
Etter eller imellom maten vil det bli litt info ang sesongen, den som kommer og div andre sykkel relaterte ting. Dersom det er noen som ønsker et innlegg i fra syden turen i venter så er det fult mulig.
Bindene påmelding i tråden under innen 16.okt.
Håper at så mange som mulig kan stille. Og husk at en trenger ikke å være aktiv syklist for å stille, alle er velkommen.

Sportslig hilsen Styret