Gateritt for born og unge, søndag 4/9

Ulstein og Omegn Sykkelklubb og Ørsta Sykkelklubb arrangerer sykkelritt i Ulsteinvik sentrum søndag 4. september. Dette vert eit rundbaneritt for born og ungdom 6-16 år. Løypa er på 900 meter og deltakarane syklar eit bestemt tal rundar tilpassa alder. Gateritt er spanande og populært blant både utøvarar og publikum. Bli med!

Påmelding fram til kl. 12.30 rittdagen. Deltaking kr. 50. For aldersgruppe 13-16 år kjem lisens på kr. 50 i tillegg. Arrangøren er glad for førehandspåmelding til erlend.andersen@domstol.no

Meir informasjon om rittet finn du her.