Fellestreningar og treningsplan

Treningane er for alle, vi syklar ikkje frå nokon. Ved godt oppmøte deler vi inn i grupper. Og husk du er velkommen til å bli med sjølv om du ikkje er medlem i klubben endå.

Alle treningane startar ved Ørsta rådhus (brannstasjonen).
Oppmøte tysdag og torsdag kl. 18.30.
Oppmøte søndag normalt kl. 10.00.

Tirsdag 27. april
Terreng. Oppvarming inn til Nupen. Snu. Håkonsgata. Opp mot
Skåla, til venstre ned ny skogsveg mot Vinjevoll. Håkonsgata.
Mosmarkvegen. Daleteigane, stisykling (om det er tørt).

Torsdag 29. april
Landeveg. Roleg sesongstart. Hovdebygda, rundt Bjerkneset.
Pratetempo. Valfritt på retur: opp i Rystefeltet via den bratte
gangvegen.

Søndag 2. mai
Roleg søndagstur. Sæbø. På retur: rundt Follestaddalen. Ca. 70
km. Låg intensitet. Rulle gjennom Åmdalen på retur. Ikkje rulle
gjennom Follestaddalen i år, grunna elendig asfalt.

Tirsdag 4. mai Terreng. Rundt Vatnevatnet og Bjørdalsvatnet (om mogleg!).

Torsdag 6. mai Landeveg. Åmdalen – Vatne – Aldalen – Volda – heim. Hugs lys!

Søndag 9. mai
Roleg søndagstur. Ferje frå Volda kl. 10.30. Rundt Austefjorden.
Førde, Langvatn (snu). Heimatt via Volda. Ca. 80 km.

Tirsdag 11. mai Terreng. Rundt Melshornet. Ein god del terreng.

Torsdag 13. mai
Landeveg. Oppvarming Mo – Åmdalen – Solbakken. Styrketråkk
vidare opp til Bondalseidet. Styrkektråkk er så tung gir du kan
klare, med fokus på teknikk (rundtråkk). Rulle på retur gjennom
Åmdalen. Pratetempo rundt Follestaddalen. Rulle frå Høgebru.

Søndag 16. mai
Roleg søndagstur. T/r Standal, 11 mil. Mogleg å «hoppe av»
undervegs, eller ta returen over Standaleidet. Fokus på distanse,
ikkje fart!

Tirsdag 18. mai
Terreng. Oppvarming til Nupen. Langdrag til Vallasetra (på
syregrensa, normalt rundt 85 % av makspuls). Ned Mo-sida.
Innom stiane i Daleteigane (om det ikkje er for bløytt). Strandgata,
opp skogsvegen oppom Vallabøen, ned «utfor»-løypa.

Torsdag 20. mai
Landeveg. Oppvarming til Mork. Rulletrening rundt Bjerkneset .
To rekker, høgre er fartshaldar. Jamn fart, glidelåskøyring.
Rullestopp i Selbervika.

Søndag 23. mai Søndagstur…

Tirsdag 25. mai Terreng. Grusvegar og stiar ved Volda sentrum/Rotevatnet.

Torsdag 27. mai
Landeveg. Bakketrening. Mo – Åmdalen – Krøvelseidet – Volda
sentrum, retur same veg. Felles oppvarming til Brautaset.
Inndeling i grupper. Fokus på sittestilling og tråkk. La beina jobbe,
ikkje overkroppen! Rulletrening Frå Brautaset tilbake til Rådhuset.
Tøndag 30. mai Søndagstur…
Tirsdag 1. juni Terreng. Stiar og skogsvegar rundt Hovdevatnet.

Torsdag 3. juni
Landeveg. Naturleg intervall. Felles oppvarming til Vatnevatnet.
Der inndeling i grupper etter kapasitet. Over Bondalseidet, snu på
Rekkedal, Vatne, Aldalen, Volda, Krøvelseidet (dårleg asfalt ned
til Åmdalen).

Søndag 6. juni Søndagstur. Ferje frå Volda kl. 10.30. Rundt Austefjorden. Fyrde,
Langvatn (snu). Heimatt via Volda. Ca. 80 km.

Tirsdag 8. juni Terreng. Rundt Melshornet. No byrjar det å bli tett vegetasjon
rundt løypa.

Torsdag 10. juni
Landeveg. Formtest. Oppvarming til Solbakken/Vatne. Intervall
4×4 mot toppen av Bondalseidet. Rulle på retur gjennom
Åmdalen. Roleg rundt Follestaddalen. Høg intensitet frå Høgebru
med spurt mot Ørsta-skiltet på Mosflata.

Søndag 13. juni MOWI Rittet
Tirsdag 15. juni Terreng. Til Sæbø på minst mogleg asfalt!torsdag 17. juni
Landeveg. Vartdal, Årsetdalen (2 rundar øvre del, høg intensitet).
På E39: ei rekkje, moderat tempo. Konsentrasjon. Stor trafikk og
dårleg asfalt.

Søndag 20. juni
Søndagstur. Ferje frå Sæbø kl. 11.00. Norangsdalen – Grodås –
Kvivsvegen, ca. 125 km. Ved godt ver og gode bein; legg på eit
par mil ved å sykle Stigedalen.

Tirsdag 22. juni
Terreng. Romedalen/Steinstøylen. For dei som likar terreng: sykle
litt på flata retning Vartdal. På retur (valfritt): ta til høgre inn på
grusvegen frå Barstad. Sti/veg ned til Brekke.

Torsdag 24. juni
Landeveg. Rundt Bjerkneset i pratetempo. Lett trening også for
BV-gjengen! Dei som vil ha «litt meir» kan sykle vidare rundt
Follestaddalen, gjerne med høgare intensitet.

Søndag 27. juni Søndagstur. Mo – Vatne – Aldalen – Fyrde – Kalvatn – Grøndalen
– Stigedalen – Folkestad. 100 km.

Tirsdag 29. juni Terreng. Åmdalen – Haugen – Krøvelsetra – Rotevassetra
Rotevatnet – Kalsethola – heim via Hovdebygda.

Torsdag 1. juli
Landeveg. Fartsleik. Mork – rundt Bjerkneset – Melsvegen. Korte
spurtar på signal rundt Bjerkneset. Frå Høgebru høg intensitet
med spurt mot Ørsta-skiltet på Mosflata.

Søndag 4. juli Søndagstur. Viddal. Aldalen på retur. Vel 100 km. Hugs lys
(tunnelar).

Tirsdag 6. juli
Terreng. Rundt Vatnevatnet, opp til Bjørdalsvatnet (rundt, om
mogleg), opp til Kvanndalsvatnet, skisenteret, ned skogsveg til
Åmdalen.

Torsdag 8. juli
Landeveg. Mo – Åmdalen –Vatne – Aldalen – Volda/rundkøyringa
– Krøvelseidet – heim. Bakketrening: fokus på lette gir, kraft
framover, vektfordeling, ver i ro med overkropp. Hugs lys. Det er
fint å sykle i tunnell når ein er godt synleg.

Søndag 11. juli
Søndagstur. Sæbø (ferge kl. 11.00) – Norangsdalen – Grodås –
Kvivsvegen – Aldalen – Åmdalen – heim. Ca. 130 km. Hugs lys!

Tirsdag 13. juli
Terreng. Volda – Rotevatnet – Litledalen/Høgedalen (grusveg/sti
sør for Rotevatnet) – Rotevatn – grusveg/sti mot Krøvelseidet –
skisenteret – grusveg/sti vestover mot Klepp og E39 – heim.

Torsdag 15. juli Landeveg. Sæbø. Enkelstart (ca. 30 s) på retur, der målet er å
hente inn minst syklisten framfor før toppen.

Søndag 18. juli
Søndagstur. Ferge frå Volda 10.30 – Stigedalen – Heggjabygda –
Grøndalen – Kalvatn – Aldalen. 100 km. Valfri sykkeltype.

Tirsdag 20. juli Terreng. Nupen – Vallasetra – Mosetra – Daleteigane – Digernes
– Hovdevatnet – Sollidalen.

Torsdag 22. juli
Landeveg. Åmdalen – Vatne – Aldalen – Firde – retur på nye E39
til Volda. Test av den nye vegen. Nyt asfalten, den er berre glatt
og jamn nokre månader til! Hugs lys til tunnellane.

Søndag 25. juli Søndagstur…

Tirsdag 27. juli
Terreng. Mo – hengebrua – Sporstøl – skogsveg/sti til
Krøvelseidet – skisenteret – Vikebygda – Dinglavatnet! (bratt
grusveg, vis omsyn på returen!) – retur til Ørsta via Hovdevatnet.

Torsdag 29. juli
Landeveg. Oppvarming til Mork. Rulletrening (35-40 km/t) Mork –
Selbervika. Pratetempo vidare, også rundt Follestaddalen (for
dårleg asfalt til å køyre rulle). Høg intensitet frå Høgebru, med
spurt til Ørsta-skiltet på Mo.

Søndag 1. august
Søndagstur. Bondalen – Rekkedal – Rognestøylen (grusveg) –
Kvistad – Kvistadsætra (grusveg). Det er mogleg å sykle vidare i
same retning mot Vasstøylvatnet på sti (litt bratt/steinete i starten).

Tirsdag 3. august
Terreng. Volda – Elvadalen – Rotevatnet – Rotevassetra – tilbake
til sti mot Krøvelseidet – Haugen (grusveg ned til Åmdalen) –
Høgebru – Barstad – skogsveg/bomveg vestover og ned til
Brekke. Mykje grusveg på denne turen.

Torsdag 5. august
Landeveg. Mo – Åmdalen – Sæbø – retur. Rulletrening (ikkje i
motbakke). Jobbe nedover også. Tenk luftmotstand. Høg
intensitet frå Høgebru. Spurt mot Ørsta-skiltet på Mosflata.
Søndag 8. august Søndagstur…

Tirsdag 10. august
Terreng. Åmdalen – Brautaset – grusveg/sti til Bondalseidet –
Bjørdalen – til Bjørdalsvatnet (ikkje mogleg å sykle rundt enno) –
skogsveg/ny skogsveg mot Vatnedalen , skogsveg/sti på vestsida
av Vatnevatnet, Haugen – Åmdalen – heim. Vent på kvarandre,
gjerne to grupper.

Torsdag 12. august
Landeveg. Mo – Åmdalen – Krøvelseidet – Mork – rundt
Bjerkneset. Rulletrening og korte spurtar (på signal). Kort, høg
intensitet er ein liten, men viktig del av treningsarbeidet.

Søndag 15. august Søndagstur…

Tirsdag 17. august Terreng. Åmdal – Hovdenakk – Bondalseidet – Tvergrov – retur på
asfalt.

Torsdag 19. august Landeveg. Sæbø. Rulletrening, på retur spurt mot Ørstaskiltet på
Mosflata.

Søndag 22. august
Søndagstur. Standal, via Festøy. Mogleg å sykle over
Standaleidet (grusveg, totalt 75 km) på retur, eller retur same veg
(totalt 11 mil).

Tirsdag 24. august
Terreng. Mo – Follestaddalen (Myklebust) – grusveg 2,5 km til
Myklebust kraftverk. Samling. Follestaddalen – skulebrua –
Barstad – til høgre inn på grusveg – ned til Brekke – sentrum –
Fonnavegen – grusveg retning Vallahornet – sti ned igjen? Fokus
på sykling i bratte motbakkar med grus. La beina gjere jobben,
lette gir, avslappa overkropp.

Torsdag 26. august
Landeveg. Felles oppvarming til Mork. Inndeling. Rulletrening
rundt Bjerkneset til Selbervika. Så høg fart som gruppa kan klare
samla. Vidare Melsvegen og rundt Follestaddalen. Ikkje
rulletrening rundt dalen i år, grunna mykje hol og sprekker i
asfalten.

Lørdag 28.august Birken

Søndag 29. august Søndagstur.

Tirsdag 31. august Terreng. Vallasætra/Mosætra – Daleteigane (om det er tørt).

Torsdag 2. september
Landeveg. Volda – Rotsethorntunnelen – utanfor
Hjartåbergtunnelen – vending ved Fyrde (gruppe 2 snur når dei
møter gruppe 1 på retur) – Aldalen – Åmdalen. Ca. 60 km.

Søndag 5. september Søndagstur.

Tirsdag 7. september
Terreng. Volda – Rotevatnet – Litledalen (grus) – Rotevassetra
(grus/sti) – Volda – Mork – Eikrem – Håskjold – Ytrestøyl – alternativt
grusveg på nordsida av Hovdevatnet eller terreng på sørsida.

Torsdag 9. september
Landeveg. Formtest. Valfri sykkel. Felles oppvarming til
Solbakken/Vatne. Intervall 4×4 minutt. Høgt i sone 3 (om lag 85 %
av makspuls) utan å bli «sur». Deretter roleg til Kolås. Høg
intensitet derifrå til Mosflata (ikkje rulle, ei rekkje med drag på opp
mot 1 minutt). Hugs å gi varsel om hol/sprekkar i asfalt!

Søndag 12. september Søndagstur.

Tirsdag 14. september
Terreng. Felles til Vatnebakk (halvvegs mot Bondalseidet) –
grusveg mot Bjørdalsvatet – opp Bjørdalsbakken –
Kvanndalsvatnet (grusveg) – skisenteret – grus/sti til Hovdenakk –
Åmdalen – heim. NB! kortare økter dagane før viktige sykkelritt!

Torsdag 16. september Landeveg. Rundt Bjerkneset – Melsvegen.

Søndag 19. september Søndagstur.

Tirsdag 21. september Terreng. Romedalen/Steinstøylen. På retur: terreng frå Skulebrua
til Litlesæter. Ca. 35 km.

Torsdag 23. september
Landeveg. Mo – Åmdalen – Sæbø, retur. 50 km. Ikkje høg
intensitet. På retur: samla til Rekkedal, derifrå først til toppen!
Roleg rulle frå Vatne til Rådhuset.

Søndag 26. september Søndagstur.

Tirsdag 28. september
Terreng. Vatne – mot Aldalen – til venstre nye Vatnefjellsvegen
(god grusveg) – vidare grusveg til Bjørdal – Bjørdalsbakken – heim.

Torsdag 30. september Landeveg. Mork – Bjerkneset – Industrivegen. 35 km, pratetempo

Søndag 3. oktober Søndagstur.
Tirsdag 5. oktober Terreng. Til Sæbø på minst mogleg asfalt!

Torsdag 7. oktober Landeveg. Åmdal – Krøvelseidet – Volda.
Søndag 10. oktober Sesongavslutning?

Treningsplan 2020

torsdag 28. mai
Landeveg. Naturleg intervall. Felles oppvarming til Vatnevatnet. Der inndeling i grupper etter kapasitet. Over Bondalseidet, snu på Rekkedal, Vatne, Aldalen, Volda, Krøvelseidet (dårleg asfalt ned til Åmdalen).

søndag 31. mai
Søndagstur. Ferje frå Volda kl. 10.30. Rundt Austefjorden. Fyrde, Langvatn (snu). Heimatt via Volda. Ca. 80 km.

tirsdag 2. juni
Terreng. Rundt Melshornet. No byrjar det å bli tett vegetasjon rundt løypa.

torsdag 4. juni
Landeveg. Formtest. Oppvarming til Solbakken/Vatne. Intervall 4×4 mot toppen av Bondalseidet. Rulle på retur gjennom Åmdalen. Roleg rundt Follestaddalen. Høg intensitet frå Høgebru med spurt mot Ørsta-skiltet på Mosflata.

søndag 7. juni
Søndagstur. Festøy – Standal – Follestaddalen, ca. 75 km. Grusveg over Standaleidet, bratt opp frå Standal. tirsdag 9. juni Terreng. Til Sæbø på minst mogleg asfalt!

torsdag 11. juni
Landeveg. Vartdal, Årsetdalen (2 rundar øvre del, høg intensitet). På E39: ei rekkje, moderat tempo. Konsentrasjon. Stor trafikk og dårleg asfalt.

søndag 14. juni
Søndagstur. Ferje frå Sæbø kl. 11.00. Norangsdalen – Grodås – Kvivsvegen, ca. 125 km. Ved godt ver og gode bein; legg på eit par mil ved å sykle Stigedalen.

tirsdag 16. juni
Terreng. Romedalen/Steinstøylen. For dei som likar terreng: sykle litt på flata retning Vartdal. På retur (valfritt): ta til høgre inn på grusvegen frå Barstad. Sti/veg ned til Brekke.

torsdag 18. juni
Landeveg. Rundt Bjerkneset i pratetempo. Lett trening også for BgV-gjengen! Dei som vil ha «litt meir» kan sykle vidare rundt Follestaddalen, gjerne med høgare intensitet.

søndag 21. juni
Søndagstur. Mo – Vatne – Aldalen – Fyrde – Kalvatn – Grøndalen – Stigedalen – Folkestad. 100 km.

tirsdag 23. juni
Terreng. Åmdalen – Haugen – Krøvelsetra – Rotevassetra – Rotevatnet – Kalsethola – heim via Hovdebygda.

torsdag 25. juni
Landeveg. Fartsleik. Mork – rundt Bjerkneset – Melsvegen. Korte spurtar på signal rundt Bjerkneset. Frå Høgebru høg intensitet med spurt mot Ørsta-skiltet på Mosflata.

søndag 28. juni
Søndagstur. Viddal. Aldalen på retur. Vel 100 km. Hugs lys (tunnelar).

tirsdag 30. juni
Terreng. Rundt Vatnevatnet, opp til Bjørdalsvatnet (rundt, om mogleg), opp til Kvanndalsvatnet, skisenteret, ned skogsveg til Åmdalen.

torsdag 2. juli
Landeveg. Mo – Åmdalen –Vatne – Aldalen – Volda/rundkøyringa – Krøvelseidet – heim. Bakketrening: fokus på lette gir, kraft framover, vektfordeling, ver i ro med overkropp. Hugs lys. Det er fint å sykle i tunnell når ein er godt synleg.

søndag 5. juli
Søndagstur. Sæbø (ferge kl. 11.00) – Norangsdalen – Grodås – Kvivsvegen – Aldalen – Åmdalen – heim. Ca. 130 km. Hugs lys!

tirsdag 7. juli
Terreng. Volda – Rotevatnet – Litledalen/Høgedalen (grusveg/sti sør for Rotevatnet) – Rotevatn – grusveg/sti mot Krøvelseidet – skisenteret – grusveg/sti vestover mot Klepp og E39 – heim.

torsdag 9. juli
Landeveg. Sæbø. Enkelstart (ca. 30 s) på retur, der målet er å hente inn minst syklisten framfor før toppen.

søndag 12. juli
Søndagstur. Ferge frå Volda 10.30 – Stigedalen – Heggjabygda – Grøndalen – Kalvatn – Aldalen. 100 km. Valfri sykkeltype.

tirsdag 14. juli
Terreng. Nupen – Vallasetra – Mosetra – Daleteigane – Digernes – Hovdevatnet – Sollidalen.

torsdag 16. juli
Landeveg. Åmdalen – Vatne – Aldalen – Firde – retur på nye E39 til Volda. Test av den nye vegen. Nyt asfalten, den er berre glatt og jamn nokre månader til! Hugs lys til tunnellane.

søndag 19. juli Søndagstur…

tirsdag 21. juli
Terreng. Mo – hengebrua – Sporstøl – skogsveg/sti til Krøvelseidet – skisenteret – Vikebygda – Dinglavatnet! (bratt grusveg, vis omsyn på returen!) – retur til Ørsta via Hovdevatnet.

torsdag 23. juli
Landeveg. Oppvarming til Mork. Rulletrening (3540 km/t) Mork – Selbervika. Pratetempo vidare, også rundt Follestaddalen (for dårleg asfalt til å køyre rulle). Høg intensitet frå Høgebru, med spurt til Ørsta-skiltet på Mo.

søndag 26. juli
Søndagstur. Bondalen – Rekkedal – Rognestøylen (grusveg) – Kvistad – Kvistadsætra (grusveg). Det er mogleg å sykle vidare i same retning mot Vasstøylvatnet på sti (litt bratt/steinete i starten).

tirsdag 28. juli
Terreng. Volda – Elvadalen – Rotevatnet – Rotevassetra – tilbake til sti mot Krøvelseidet – Haugen (grusveg ned til Åmdalen) – Høgebru – Barstad – skogsveg/bomveg vestover og ned til Brekke. Mykje grusveg på denne turen.

torsdag 30. juli
Landeveg. Mo – Åmdalen – Sæbø – retur. Rulletrening (ikkje i motbakke). Jobbe nedover også. Tenk luftmotstand. Høg intensitet frå Høgebru. Spurt mot Ørsta-skiltet på Mosflata. søndag 2. august Søndagstur…

tirsdag 4. august
Terreng. Åmdalen – Brautaset – grusveg/sti til Bondalseidet – Bjørdalen – til Bjørdalsvatnet (ikkje mogleg å sykle rundt enno) – skogsveg/ny skogsveg mot Vatnedalen , skogsveg/sti på vestsida av Vatnevatnet, Haugen – Åmdalen – heim. Vent på kvarandre, gjerne to grupper.

torsdag 6. august
Landeveg. Mo – Åmdalen – Krøvelseidet – Mork – rundt Bjerkneset. Rulletrening og korte spurtar (på signal). Kort, høg intensitet er ein liten, men viktig del av treningsarbeidet.

søndag 9. august Søndagstur…

tirsdag 11. august
Terreng. Åmdal – Hovdenakk – Bondalseidet – Tvergrov – retur på asfalt.

torsdag 13. august
Landeveg. Sæbø. Rulletrening, på retur spurt mot Ørstaskiltet på Mosflata.

søndag 16. august
Søndagstur. Standal, via Festøy. Mogleg å sykle over Standaleidet (grusveg, totalt 75 km) på retur, eller retur same veg (totalt 11 mil).

tirsdag 18. august
Terreng. Mo – Follestaddalen (Myklebust) – grusveg 2,5 km til Myklebust kraftverk. Samling. Follestaddalen – skulebrua – Barstad – til høgre inn på grusveg – ned til Brekke – sentrum – Fonnavegen – grusveg retning Vallahornet – sti ned igjen? Fokus på sykling i bratte motbakkar med grus. La beina gjere jobben, lette gir, avslappa overkropp.

torsdag 20. august
Landeveg. Felles oppvarming til Mork. Inndeling. Rulletrening rundt Bjerkneset til Selbervika. Så høg fart som gruppa kan klare samla. Vidare Melsvegen og rundt Follestaddalen. Ikkje rulletrening rundt dalen i år, grunna mykje hol og sprekker i asfalten.

søndag 23. august Søndagstur.

tirsdag 25. august
Terreng. Vallasætra/Mosætra – Daleteigane (om det er tørt).

torsdag 27. august
Landeveg. Volda – Rotsethorntunnelen – utanfor Hjartåbergtunnelen – vending ved Fyrde (gruppe 2 snur når dei møter gruppe 1 på retur) – Aldalen – Åmdalen. Ca. 60 km.

søndag 30. august Søndagstur.

tirsdag 1. september
Terreng. Volda – Rotevatnet – Litledalen (grus) – Rotevassetra (grus/sti) – Volda – Mork – Eikrem – Håskjold – Ytrestøyl – alternativt grusveg på nordsida av Hovdevatnet eller terreng på sørsida.

torsdag 3. september
Landeveg. Formtest. Valfri sykkel. Felles oppvarming til Solbakken/Vatne. Intervall 4×4 minutt. Høgt i sone 3 (om lag 85 % av makspuls) utan å bli «sur». Deretter roleg til Kolås. Høg intensitet derifrå til Mosflata (ikkje rulle, ei rekkje med drag på opp mot 1 minutt). Hugs å gi varsel om hol/sprekkar i asfalt!

søndag 6. september Søndagstur.

tirsdag 8. september
Terreng. Felles til Vatnebakk (halvvegs mot Bondalseidet) – grusveg mot Bjørdalsvatet – opp Bjørdalsbakken – Kvanndalsvatnet (grusveg) – skisenteret – grus/sti til Hovdenakk – Åmdalen – heim. NB! kortare økter dagane før viktige sykkelritt!

torsdag 10. september Landeveg. Rundt Bjerkneset – Melsvegen.

søndag 13. september Søndagstur.

tirsdag 15. september
Terreng. Romedalen/Steinstøylen. På retur: terreng frå Skulebrua til Litlesæter. Ca. 35 km.

torsdag 17. september
Landeveg. Mo – Åmdalen – Sæbø, retur. 50 km. Ikkje høg intensitet. På retur: samla til Rekkedal, derifrå først til toppen! Roleg rulle frå Vatne til Rådhuset.

søndag 20. september Søndagstur.

tirsdag 22. september
Terreng. Vatne – mot Aldalen – til venstre nye Vatnefjellsvegen (god grusveg) – vidare grusveg til Bjørdal – Bjørdalsbakken – heim.

torsdag 24. september
Landeveg. Mork – Bjerkneset – Industrivegen. 35 km, pratetempo søndag 27. september Søndagstur. tirsdag 29. september Terreng. Til Sæbø på minst mogleg asfalt!