Fellestreningar og treningsplan

Treningane er for alle, vi syklar ikkje frå nokon. Ved godt oppmøte deler vi inn i grupper. Og husk du er velkommen til å bli med sjølv om du ikkje er medlem i klubben endå.

Alle treningane startar ved Ørsta rådhus (brannstasjonen).
Oppmøte tysdag og torsdag kl. 18.30.
Oppmøte søndag normalt kl. 10.00.

Treningsplan 2019

torsdag 25. april Landeveg. Roleg sesongstart. Hovdebygda, rundt Bjerkneset. Pratetempo. Valfritt på retur: opp i Rystefeltet via den bratte gangvegen.
søndag 28. april Roleg søndagstur. Sæbø. På retur: rundt Follestaddalen. Ca. 70 km. Låg intensitet. Rulle gjennom Åmdalen på retur. Ikkje rulle gjennom Follestaddalen i år, grunna elendig asfalt.
tirsdag 30. april Terreng. Rundt Vatnevatnet og Bjørdalsvatnet (om mogleg!).
onsdag 1. mai Vårmila 2019. Trimritt-Landevei. Frei Storbakken. Arrangør:IL Norodd  Sykkel
torsdag 2. mai Landeveg. Åmdalen – Vatne – Aldalen – Volda – heim. Hugs lys!
søndag 5. mai Roleg søndagstur. Ferje frå Volda kl. 10.30. Rundt Austefjorden. Førde, Langvatn (snu). Heimatt via Volda. Ca. 80 km.
tirsdag 7. mai Terreng. Rundt Melshornet. Ein god del terreng.
torsdag 9. mai Landeveg. Oppvarming Mo – Åmdalen – Solbakken. Styrketråkk vidare opp til Bondalseidet. Styrkektråkk er så tung gir du kan klare, med fokus på teknikk (rundtråkk). Rulle på retur gjennom Åmdalen. Pratetempo rundt Follestaddalen. Rulle frå Høgebru.
søndag 12. mai Roleg søndagstur. T/r Standal, 11 mil. Mogleg å «hoppe av» undervegs, eller ta returen over Standaleidet. Fokus på distanse, ikkje fart!
tirsdag 14. mai Terreng. Oppvarming til Nupen. Langdrag til Vallasetra (på syregrensa, normalt rundt 85 % av makspuls). Ned Mo-sida. Innom stiane i Daleteigane (om det ikkje er for bløytt). Strandgata, opp skogsvegen oppom Vallabøen, ned «utfor»-løypa.
torsdag 16. mai Landeveg. Oppvarming til Mork. Rulletrening rundt Bjerkneset . To rekker, høgre er fartshaldar. Jamn fart, glidelåskøyring. Rullestopp i Selbervika.
søndag 19. mai ÅOC-rittet 2019. Turritt-Landevei. Ålesund. Arrangør:Ålesund OCK
tirsdag 21. mai Terreng. Grusvegar og stiar ved Volda sentrum/Rotevatnet.
torsdag 23. mai Landeveg. Bakketrening. Mo –  Åmdalen – Krøvelseidet – Volda sentrum, retur same veg. Felles oppvarming til Brautaset. Inndeling i grupper. Fokus på sittestilling og tråkk. La beina jobbe, ikkje overkroppen! Rulletrening Frå Brautaset tilbake til Rådhuset.
søndag 26. mai Mowi(Marine Harvest) Rittet 2019. Turritt-Landevei. Dalsfjorden. Arrangør:Ørsta SK
tirsdag 28. mai Terreng. Stiar og skogsvegar rundt Hovdevatnet.
torsdag 30. mai Landeveg. Naturleg intervall. Felles oppvarming til Vatnevatnet. Der inndeling i grupper etter kapasitet. Over Bondalseidet, snu på Rekkedal, Vatne, Aldalen, Volda, Krøvelseidet (dårleg asfalt ned til Åmdalen).
søndag 2. juni Søndagstur. Ferje frå Volda kl. 10.30. Rundt Austefjorden. Fyrde, Langvatn (snu). Heimatt via Volda. Ca. 80 km.
søndag 2. juni Molderittet 2019. Regionritt-Landevei. Slatlem Bil, Bilbyen Årødalen. Arrangør:Molde CK
tirsdag 4. juni Terreng. Rundt Melshornet. No byrjar det å bli tett vegetasjon rundt løypa.
torsdag 6. juni Landeveg. Formtest. Oppvarming til Solbakken/Vatne. Intervall 4×4 mot toppen av Bondalseidet. Rulle på retur gjennom Åmdalen. Roleg rundt Follestaddalen. Høg intensitet frå Høgebru med spurt mot Ørsta-skiltet på Mosflata.
lørdag 8. juni Nibberittet 2019. Turritt-Landevei. Geiranger. Arrangør:Eidsdal il
søndag 9. juni Søndagstur. Festøy – Standal – Follestaddalen, ca. 75 km. Grusveg over Standaleidet, bratt opp frå Standal.
mandag 10. juni Atlanterhavsrittet 2019. Regionritt-Landevei. Eide. Arrangør:Eide IL
tirsdag 11. juni Terreng. Til Sæbø på minst mogleg asfalt!
torsdag 13. juni Landeveg. Vartdal, Årsetdalen (2 rundar øvre del, høg intensitet). På E39: ei rekkje, moderat tempo. Konsentrasjon. Stor trafikk og dårleg asfalt.
søndag 16. juni Søndagstur. Ferje frå Sæbø kl. 11.00. Norangsdalen – Grodås – Kvivsvegen, ca. 125 km. Ved godt ver og gode bein; legg på eit par mil ved å sykle Stigedalen.
tirsdag 18. juni Terreng. Romedalen/Steinstøylen. For dei som likar terreng: sykle litt på flata retning Vartdal. På retur (valfritt): ta til høgre inn på grusvegen frå Barstad. Sti/veg ned til Brekke.
torsdag 20. juni  Landeveg. Rundt Bjerkneset i pratetempo. Lett trening også for BgV-gjengen! Dei som vil ha «litt meir» kan sykle vidare rundt Follestaddalen, gjerne med høgare intensitet.
lørdag 22. juni Isfjordstempoen 2019. Regionritt-Landevei. Åndalsnes. Arrangør:Rauma SK
søndag 23. juni Søndagstur. Mo – Vatne – Aldalen – Fyrde – Kalvatn – Grøndalen – Stigedalen – Folkestad. 100 km.
søndag 23. juni Trollstigrittet 2019. Regionritt-Landevei. Åndalsnes. Arrangør:Rauma SK
tirsdag 25. juni Terreng. Åmdalen – Haugen – Krøvelsetra – Rotevassetra – Rotevatnet – Kalsethola – heim via Hovdebygda.
torsdag 27. juni Landeveg. Fartsleik. Mork – rundt Bjerkneset – Melsvegen. Korte spurtar på signal rundt Bjerkneset. Frå Høgebru høg intensitet med spurt mot Ørsta-skiltet på Mosflata.
søndag 30. juni Søndagstur. Viddal. Aldalen på retur. Vel 100 km. Hugs lys (tunnelar).
tirsdag 2. juli Terreng. Rundt Vatnevatnet, opp til Bjørdalsvatnet (rundt, om mogleg), opp til Kvanndalsvatnet, skisenteret, ned skogsveg til Åmdalen.
torsdag 4. juli Landeveg. Mo – Åmdalen –Vatne – Aldalen – Volda/rundkøyringa – Krøvelseidet – heim. Bakketrening: fokus på lette gir, kraft framover, vektfordeling, ver i ro med overkropp. Hugs lys. Det er fint å sykle i tunnell når ein er godt synleg.
søndag 7. juli Søndagstur. Sæbø (ferge kl. 11.00) – Norangsdalen – Grodås – Kvivsvegen – Aldalen – Åmdalen – heim. Ca. 130 km. Hugs lys!
tirsdag 9. juli Terreng. Volda – Rotevatnet – Litledalen/Høgedalen (grusveg/sti sør for Rotevatnet) – Rotevatn – grusveg/sti mot Krøvelseidet – skisenteret – grusveg/sti vestover mot Klepp og E39 – heim.
torsdag 11. juli Landeveg. Sæbø. Enkelstart (ca. 30 s) på retur, der målet er å hente inn minst syklisten framfor før toppen.
lørdag 13. juli Molde Challenge 2019. Regionritt-Terreng. Molde. Arrangør:Molde CK
søndag 14. juli Søndagstur. Ferge frå Volda 10.30 – Stigedalen – Heggjabygda – Grøndalen – Kalvatn – Aldalen. 100 km. Valfri sykkeltype.
tirsdag 16. juli Terreng. Nupen – Vallasetra – Mosetra – Daleteigane – Digernes – Hovdevatnet – Sollidalen.
torsdag 18. juli Landeveg. Åmdalen – Vatne – Aldalen – Firde – retur på nye E39 til Volda. Test av den nye vegen. Nyt asfalten, den er berre glatt og jamn nokre månader til! Hugs lys til tunnellane.
søndag 21. juli Søndagstur…
tirsdag 23. juli Terreng. Mo – hengebrua – Sporstøl – skogsveg/sti til Krøvelseidet – skisenteret – Vikebygda – Dinglavatnet! (bratt grusveg, vis omsyn på returen!) – retur til Ørsta via Hovdevatnet.
torsdag 25. juli Landeveg. Oppvarming til Mork. Rulletrening (35-40 km/t) Mork – Selbervika. Pratetempo vidare, også rundt Follestaddalen (for dårleg asfalt til å køyre rulle). Høg intensitet frå Høgebru, med spurt til Ørsta-skiltet på Mo.
søndag 28. juli Søndagstur. Bondalen – Rekkedal – Rognestøylen (grusveg) – Kvistad – Kvistadsætra (grusveg). Det er mogleg å sykle vidare i same retning mot Vasstøylvatnet på sti (litt bratt/steinete i starten).
tirsdag 30. juli Terreng. Volda – Elvadalen – Rotevatnet – Rotevassetra – tilbake til sti mot Krøvelseidet – Haugen (grusveg ned til Åmdalen) – Høgebru – Barstad – skogsveg/bomveg vestover og ned til Brekke. Mykje grusveg på denne turen.
torsdag 1. august Landeveg. Mo – Åmdalen – Sæbø – retur. Rulletrening (ikkje i motbakke). Jobbe nedover også. Tenk luftmotstand. Høg intensitet frå Høgebru. Spurt mot Ørsta-skiltet på Mosflata.
søndag 4. august Søndagstur…
tirsdag 6. august Terreng. Åmdalen – Brautaset – grusveg/sti til Bondalseidet – Bjørdalen – til Bjørdalsvatnet (ikkje mogleg å sykle rundt enno) – skogsveg/ny skogsveg mot Vatnedalen , skogsveg/sti på vestsida av Vatnevatnet, Haugen – Åmdalen – heim. Vent på kvarandre, gjerne to grupper.
torsdag 8. august Landeveg. Mo – Åmdalen – Krøvelseidet – Mork – rundt Bjerkneset. Rulletrening og korte spurtar (på signal). Kort, høg intensitet er ein liten, men viktig del av treningsarbeidet.
søndag 11. august Søndagstur…
tirsdag 13. august Terreng. Åmdal – Hovdenakk – Bondalseidet – Tvergrov – retur på asfalt.
torsdag 15. august Landeveg. Sæbø. Rulletrening, på retur spurt mot Ørstaskiltet på Mosflata.
søndag 18. august Søndagstur. Standal, via Festøy. Mogleg å sykle over Standaleidet (grusveg, totalt 75 km) på retur, eller retur same veg (totalt 11 mil).
tirsdag 20. august Terreng. Mo – Follestaddalen (Myklebust) – grusveg 2,5 km til Myklebust kraftverk. Samling. Follestaddalen – skulebrua – Barstad – til høgre inn på grusveg – ned til Brekke – sentrum – Fonnavegen – grusveg retning Vallahornet – sti ned igjen? Fokus på sykling i bratte motbakkar med grus. La beina gjere jobben, lette gir, avslappa overkropp.
torsdag 22. august Landeveg. Felles oppvarming til Mork. Inndeling. Rulletrening rundt Bjerkneset til Selbervika. Så høg fart som gruppa kan klare samla. Vidare Melsvegen og rundt Follestaddalen. Ikkje rulletrening rundt dalen i år, grunna mykje hol og sprekker i asfalten.
søndag 25. august Ørsta Rundbaneritt 2019. Trimritt-Terreng. Bondalseidet. Arrangør:Ørsta SK
tirsdag 27. august Terreng. Vallasætra/Mosætra – Daleteigane (om det er tørt).
torsdag 29. august Landeveg. Volda – Rotsethorntunnelen – utanfor Hjartåbergtunnelen – vending ved Fyrde (gruppe 2 snur når dei møter gruppe 1 på retur) – Aldalen – Åmdalen. Ca. 60 km.
søndag 1. september Søndagstur.
tirsdag 3. september Terreng. Volda – Rotevatnet – Litledalen (grus) – Rotevassetra (grus/sti) – Volda – Mork – Eikrem – Håskjold – Ytrestøyl – alternativt grusveg på nordsida av Hovdevatnet eller terreng på sørsida.
torsdag 5. september Landeveg. Formtest. Valfri sykkel. Felles oppvarming til Solbakken/Vatne. Intervall 4×4 minutt. Høgt i sone 3 (om lag 85 % av makspuls) utan å bli «sur». Deretter roleg til Kolås. Høg intensitet derifrå til Mosflata (ikkje rulle, ei rekkje med drag på opp mot 1 minutt). Hugs å gi varsel om hol/sprekkar i asfalt!
søndag 8. september Søndagstur.
tirsdag 10. september Terreng. Felles til Vatnebakk (halvvegs mot Bondalseidet) – grusveg mot Bjørdalsvatet – opp Bjørdalsbakken – Kvanndalsvatnet (grusveg) – skisenteret – grus/sti til Hovdenakk – Åmdalen – heim. NB! kortare økter dagane før viktige sykkelritt!
torsdag 12. september Landeveg. Rundt Bjerkneset – Melsvegen.
søndag 15. september Søndagstur.
tirsdag 17. september Terreng. Romedalen/Steinstøylen. På retur: terreng frå Skulebrua til Litlesæter. Ca. 35 km.
torsdag 19. september Landeveg. Mo – Åmdalen – Sæbø, retur. 50 km. Ikkje høg intensitet. På retur: samla til Rekkedal, derifrå først til toppen! Roleg rulle frå Vatne til Rådhuset.
søndag 22. september Søndagstur.
tirsdag 24. september Terreng. Vatne – mot Aldalen – til venstre nye Vatnefjellsvegen (god grusveg) – vidare grusveg til Bjørdal – Bjørdalsbakken – heim.
torsdag 26. september Landeveg. Mork – Bjerkneset – Industrivegen. 35 km, pratetempo
søndag 29. september Søndagstur.
tirsdag 1. oktober Terreng. Til Sæbø på minst mogleg asfalt!
torsdag 3. oktober Landeveg. Åmdal – Krøvelseidet – Volda.
søndag 6. oktober Sesongavslutning?