Saksliste Årsmøte 17.02.2016

SAKSLISTE ÅRSMØTE ØRSTA SYKKELKLUBB 17.02.2016

  1. Godkjenne de som har stemmerett.
  2. Godkjenne innkalling, saksliste.
  3. Velge møteleder, referent og 2 representanter til å skrive under protokollen.
  4. Godkjenne årsmeldingen.
  5. Godkjenne regnskapet.
  6. Godkjenne innkomne forslag og saker.
  7. Fastsette medlemskontingenten.
  8. Vedta budsjettet.
  9. Vedtekter.
  10. Valg.