NYE DRAKTER

Hei Ny melding følger ang. drakter. Alle som har dagens drakter MÅ melde inn til meg hva dere har med størrelse (alt sammen) slik at dere får ut nytt i riktig str. Mail til: tov.lerheim@hotmail.com innen kl.1200 25.juni slik at vi får nye klær i løpet av august. De som ikke klarer å overholde fristen må påkoste nytt draktsett selv. Kortermet trøye Star (høg krage) Kortermet trøye Max (flat krage) Vest-Vind-/regnjakke (tynn) Vinterjakke-Langermet trøye (tykkere enn Star/Max, men ikke vindtett) Shorts. Det som vil skje er at når de nye klærne kommer vil vi samle inn alt gammel og donere det til en veldedig organisasjon slik at alt vi har er med ny logo/sponsor. Vil i samme slengen anbefale de som ikke bestilt sist om å gå innom Sport1 for å prøve størrelser og bestille klær på samme bestilling, men da til butikk pris. Dersom spørsmål rettes de til samme mail adr.

Sportslig hilsen Styret

Mowi Rittet 2019

Her er resultatliste for Mowirittet 2019.

Lista er sortert etter tid. (Damene er øverst pga. kortare løype).

Vi gratulerer alle 56 som deltok med vel gjennomført ritt, og ei stor takk til alle frivillige som var med å bidra til at rittet vart ein suksess.

ÅRSMØTE 28.3 2019

ÅRSMØTE ØRSTA SYKKELKLUBB 28.03.2019

Sak 1.Godkjenne de stemmeberettigede
Det var ______frammøtte til årsmøte
Antall stemmeberettiget ______ dvs. de som har betalt kontingent og medlemsavgift til Ørsta SK
Vedtak: antall frammøtte stemmeberettiget __________
Sak 2.Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden
Innkalling til årsmøte ble publisert på hjemmesiden og videre publisert ut i sosiale media.

Innstilling: Styreleder Tov Lerheim opplyser om forretningsorden og formålet med møtet.
Forretningsorden:
1.Årsmøtet ledes av den valgte dirigenten.
2.Protokollen føres av den valgte sekretæren.
3.Ingen representant gis rett til ordet mer enn 3 ganger i samme sak. Med unntak for innledningsforedrag settes taletiden til: 5 min. første gang og 3 min. andre gang og 2 min. tredje gang.
4.Dirigent kan forkorte taletiden og sette strek for talerlisten etter behov.
5.Representanter som forlanger ordet til forretningsorden har 1 min. taletid.
6.Alle forslag må leveres skriftlig til dirigenten, og være undertegnet med representantens navn. Forslag kan bare fremmes i saker som står på saklisten. Tidligere forslag kan ikke trekkes tilbake og nye forslag ikke settes fram etter at strek er satt, eller saken er tatt opp til votering.
7.Med unntak av lovendringer avgjøres alle vedtak og valg ved flertall av de avgitte stemmer. Blanke stemmesedler teller ikke, og stemmene regnes som ikke avgitt.
8.I protokollen føres det inn hvem som har hatt ordet i sakene, forslag og vedtak med antall stemmer for og imot.
9.Formålet med møte er regnskap/økonomi.

Saksliste

Sak 3: Velge dirigent(er)/ordstyrer(e), referent(er) samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen
Innstilling: Styreleder Tov Lerheim, kommer med forslag til ordstyrer og referent, samt to til å underskrive protokoll.

Vedtak:
Som dirigent(er)/ordstyrer(e) ble _____________________valgt
Som referent(er) ble _________________________valgt
Til å underskrive protokollen ble _____________________________________________ valgt

Sak 4: Godkjenne gruppen sin årsmelding
Sak 5: Pump Track
Sak 6: Godkjenne regnskap/budsjett
Sak 7: Valg
Styreleder for 1 år
Nestleder for 2 år
Styremedlem for 2 år
Sak 8: Ingen innkomne saker

Signering av protokoll.

______________________________________________________

ÅRSMØTE 28.MARS

Innkalling til Årsmøte i Ørsta SK.

Torsdag 28 mars 2019.
Klokken 20:00.
Klubbrom 1 i Ørstahallen.
Frist for å melde saker til årsmøtet er 14. mars.
Følgende verv er på valg:
Leder – Tov Lerheim (for 1 år)
Nestleder – Oddbjørn Nordang (2 år)
Styremedlem Trond Svendsen (2 år)

Saksliste vil foreligge ca. 1.uke før møte.

 

 

 

 

 

PUMP TRACK

Ørsta sykkelklubb lager pumptrack-bane på Ripateigane

 

Foto: Joachim Åsebø

– Her blir det enorm sykkel aktivitet
Til sommeren vil det komme et nytt tilbud til ørstingene. Ørsta sykkelklubb skal bygge pumptrack-bane. Erfaringene fra andre steder i landet er at et slikt tilbud genererer mye aktivitet.

Nytt tilbod: Det er lite som minner om eit sykkelanlegg på tomta på Ripateigane no. Leiar Tov Lerheim seier at sykkelklubben har eit mål om at pumptrack-bana skal stå ferdig til sommeren.

 

 

Slik ser teikningane ut for den planlagde bana på Ripateigane. Rekkje Stiutvikling AS skal stå for bygginga. Illustrasjon: Rekkje Stiutvikling

– En pumptrack er ei bane der du skaper fart ved å bevege deg i pumpende bevegelser gjennom bana, seier leder Tov Lerheim i Ørsta sykkelklubb.
Inspirasjonen til banen i Ørsta, som skal ligge på Ripateigane, er henta fra Trysil.
– Det har vi sett kor stor aktivitet ei slik bane skaper for barn og ungdom. Dei får teste og trene balansen og oppleve mestring. I tillegg er det en aktivitet som også passer for de voksne.
Vanskelighetsgraden på bana er det farta som avgjør.
– I Trysil har vi sett 3-åringar på balansesykler til godt voksne på utforsykler, og alt innimellom. Det er ganske mange baner som har blitt bygd i Norge etter kvart, og de har det blant annet på Sandane og i Kaupanger. Her er det enorm aktivitet på finværsdager, og det håper vi det skal bli også i Ørsta, seier Lerheim.
Området som sykkelklubben har til rådvelde er på om lag 800 kvadratmeter. Sjølve bana skal asfalteres, og 400 kvadratmeter med asfalt skal på plass.
– Når vi asfalterer kan de som bruker skateboard, rulleskøyter og sparkesykler også nytte seg av bana. Plasseringa er i samband med ungdomsskolen og den nye Ørstahallen. Med parken som og kommer blir det et veldig godt og variert tilbud.

Målsettinga til sykkelklubben er at pumptrack-bana skal være klar til sommeren.
– Det kjem litt an på hvordan vinteren blir. Vi håper på å komme i gang i mai, og at banen kan stå klar i slutten av juni eller starten av juli. Finansieringen er ikke helt på plass, og om det er noen som vil bidra er det bare å ta kontakt.