ÅRSMØTE 28.3 2019

ÅRSMØTE ØRSTA SYKKELKLUBB 28.03.2019

Sak 1.Godkjenne de stemmeberettigede
Det var ______frammøtte til årsmøte
Antall stemmeberettiget ______ dvs. de som har betalt kontingent og medlemsavgift til Ørsta SK
Vedtak: antall frammøtte stemmeberettiget __________
Sak 2.Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden
Innkalling til årsmøte ble publisert på hjemmesiden og videre publisert ut i sosiale media.

Innstilling: Styreleder Tov Lerheim opplyser om forretningsorden og formålet med møtet.
Forretningsorden:
1.Årsmøtet ledes av den valgte dirigenten.
2.Protokollen føres av den valgte sekretæren.
3.Ingen representant gis rett til ordet mer enn 3 ganger i samme sak. Med unntak for innledningsforedrag settes taletiden til: 5 min. første gang og 3 min. andre gang og 2 min. tredje gang.
4.Dirigent kan forkorte taletiden og sette strek for talerlisten etter behov.
5.Representanter som forlanger ordet til forretningsorden har 1 min. taletid.
6.Alle forslag må leveres skriftlig til dirigenten, og være undertegnet med representantens navn. Forslag kan bare fremmes i saker som står på saklisten. Tidligere forslag kan ikke trekkes tilbake og nye forslag ikke settes fram etter at strek er satt, eller saken er tatt opp til votering.
7.Med unntak av lovendringer avgjøres alle vedtak og valg ved flertall av de avgitte stemmer. Blanke stemmesedler teller ikke, og stemmene regnes som ikke avgitt.
8.I protokollen føres det inn hvem som har hatt ordet i sakene, forslag og vedtak med antall stemmer for og imot.
9.Formålet med møte er regnskap/økonomi.

Saksliste

Sak 3: Velge dirigent(er)/ordstyrer(e), referent(er) samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen
Innstilling: Styreleder Tov Lerheim, kommer med forslag til ordstyrer og referent, samt to til å underskrive protokoll.

Vedtak:
Som dirigent(er)/ordstyrer(e) ble _____________________valgt
Som referent(er) ble _________________________valgt
Til å underskrive protokollen ble _____________________________________________ valgt

Sak 4: Godkjenne gruppen sin årsmelding
Sak 5: Pump Track
Sak 6: Godkjenne regnskap/budsjett
Sak 7: Valg
Styreleder for 1 år
Nestleder for 2 år
Styremedlem for 2 år
Sak 8: Ingen innkomne saker

Signering av protokoll.

______________________________________________________

ÅRSMØTE 28.MARS

Innkalling til Årsmøte i Ørsta SK.

Torsdag 28 mars 2019.
Klokken 20:00.
Klubbrom 1 i Ørstahallen.
Frist for å melde saker til årsmøtet er 14. mars.
Følgende verv er på valg:
Leder – Tov Lerheim (for 1 år)
Nestleder – Oddbjørn Nordang (2 år)
Styremedlem Trond Svendsen (2 år)

Saksliste vil foreligge ca. 1.uke før møte.

 

 

 

 

 

PUMP TRACK

Ørsta sykkelklubb lager pumptrack-bane på Ripateigane

 

Foto: Joachim Åsebø

– Her blir det enorm sykkel aktivitet
Til sommeren vil det komme et nytt tilbud til ørstingene. Ørsta sykkelklubb skal bygge pumptrack-bane. Erfaringene fra andre steder i landet er at et slikt tilbud genererer mye aktivitet.

Nytt tilbod: Det er lite som minner om eit sykkelanlegg på tomta på Ripateigane no. Leiar Tov Lerheim seier at sykkelklubben har eit mål om at pumptrack-bana skal stå ferdig til sommeren.

 

 

Slik ser teikningane ut for den planlagde bana på Ripateigane. Rekkje Stiutvikling AS skal stå for bygginga. Illustrasjon: Rekkje Stiutvikling

– En pumptrack er ei bane der du skaper fart ved å bevege deg i pumpende bevegelser gjennom bana, seier leder Tov Lerheim i Ørsta sykkelklubb.
Inspirasjonen til banen i Ørsta, som skal ligge på Ripateigane, er henta fra Trysil.
– Det har vi sett kor stor aktivitet ei slik bane skaper for barn og ungdom. Dei får teste og trene balansen og oppleve mestring. I tillegg er det en aktivitet som også passer for de voksne.
Vanskelighetsgraden på bana er det farta som avgjør.
– I Trysil har vi sett 3-åringar på balansesykler til godt voksne på utforsykler, og alt innimellom. Det er ganske mange baner som har blitt bygd i Norge etter kvart, og de har det blant annet på Sandane og i Kaupanger. Her er det enorm aktivitet på finværsdager, og det håper vi det skal bli også i Ørsta, seier Lerheim.
Området som sykkelklubben har til rådvelde er på om lag 800 kvadratmeter. Sjølve bana skal asfalteres, og 400 kvadratmeter med asfalt skal på plass.
– Når vi asfalterer kan de som bruker skateboard, rulleskøyter og sparkesykler også nytte seg av bana. Plasseringa er i samband med ungdomsskolen og den nye Ørstahallen. Med parken som og kommer blir det et veldig godt og variert tilbud.

Målsettinga til sykkelklubben er at pumptrack-bana skal være klar til sommeren.
– Det kjem litt an på hvordan vinteren blir. Vi håper på å komme i gang i mai, og at banen kan stå klar i slutten av juni eller starten av juli. Finansieringen er ikke helt på plass, og om det er noen som vil bidra er det bare å ta kontakt.

HØST

Da har høsten gjort sitt inntog med regn, vind og vekslende temperatur og vi har dermed flyttet treningen vår inn på Topp Trening. Der er det full trøkk vær tirsdag fra kl. 2000 til kl. 2100. Mange som er på treningene, men det er alltids plass til flere, det er bare til å følge med på facebook siden hvor det vil bli lagt ut info ang treningene.

Ellers så har vi hatt en kjempe fin avslutting i år som i fjor på Rekkedal Gjestehus, men denne gangen gikk vi for en 5 retters som falt i smak hos alle sammen.

Ellers vil jeg ønske alle en god treningshøst slik at vi er godt rustet for nye utfordringer neste sesong.

Topp Trening

TILBOD

Avtale om trening v/ToppTrening for medlemmar i Ørsta Sykkelklubb Avtaleperiode: September 2017 – August 2020
Målsetting: Målsettinga for avtalen mellom ToppTrening og Ørsta sykkelklubb er å drage gode vekslar på kvarandre, bidra til gode treningsmiljø og støtte opp dei ulike verksemdene
Om oss: ToppTrening har eit inkluderande treningsmiljø, og jobbar aktivt for at kundane skal trivast! Vi har sterk og lokal forankring, lang erfaring i treningssenterbransjen, i tillegg til brei fag-kompetanse innan helse, fysisk aktivitet og trening. ToppTrening står for topp treningstilbod, topp kompetanse, topp utstyr og gjenspeglar plasseringa i hjartet av Sunnmørsalpane.
Kva får du som kunde hos oss? Er du kunde på ToppTrening får du tilgang til heile treningstilbodet og meir:

Oppdatert informasjon, nyheitsbrev, timeplanar, og aktuelle nyhende finn du på nettsida: www.topptrening.no

Inkludert i tilbodet er:

Gruppetimar , Sykkeltimar med wattmåling m.m. Pulssystem på gruppetimar  Treningsrettleiing , Styrkeavdeling , «Min Side» Nettbooking, Workshops og foredrag Rabattavtalar, Treningsapp

I tillegg har vi:  Personlig trening  Kosthaldsrettleiing  Livsstilskurs  Tanita-måling (kroppsanalyse) Sportsdrikkar, T-skjorter/Bag
Hos oss er det alltid, lyse, reine og trivelige lokale. Høg kvalitet på treningsutstyret, dyktige instruktørar med lang er faring, og hyggelig personale som ser deg.
Tilbodet frå ToppTrening:
– Individuelle medlemskap: Månadspris: 35% av gjeldande månadspris. Pr.d.d. er månadsprisen kr 470-35%=305,- Prisen gjeld medlemmer i Ørsta sykkelklubb. Inga bindingstid. Tilbodet kan ikkje kombinerast med andre avtalar som t.d. familieavtalen. Aldersgrense: 15 år i følgje med vaksen, 16 år åleine. Prisen er fast dei første 6 mnd av avtalen, deretter er det prisjustering som normalt etter konjunktur.
– Fri etablering/nøkkelkort til 31.10.2017. Deretter etableringskostnaden kr 399,- inkl. nøkkelkort. Har ein nøkkelkort frå før, kan dette nyttast.
– 35% rabatt på gruppetimar som er utanom det ordinære tilbodet til ToppTrening. Demotimar/prøvetimar for å teste tilbodet er gratis, og må avtalast på førehand. –

Sesong avsluttning/Medlemmsmøte

Hei alle medlemmer i Ørsta Sykkel klubb.
Vi i styret kaller herved inn til medlemsmøte 20.okt kl. 1900 i Løda på Rekkedal Gjestehus. I år har vi valgt å lage en liten vri på det og som sakt så avholdes møte i Løda med en påfølgende 5 retters middag. En liten egenandel må dere regne med, den er på skarve kr. 150,- som betales kontant i døren eller på ViPPS (Ørsta sykkelklubb) som dekker maten. Drikke må vær syklist betale selv.
Etter eller imellom maten vil det bli litt info ang sesongen, den som kommer og div andre sykkel relaterte ting. Dersom det er noen som ønsker et innlegg i fra syden turen i venter så er det fult mulig.
Bindene påmelding i tråden under innen 16.okt.
Håper at så mange som mulig kan stille. Og husk at en trenger ikke å være aktiv syklist for å stille, alle er velkommen.

Sportslig hilsen Styret