Årsmøte 2021

Årsmøte blir flyttet i fra 23juni til 28juni. Samme tid og sted.

Ørstahallen kl. 1900