Dommerkurs i Molde

Heisan syklister  i Møre og Romsdal

På vegne av Norges Cykleforbund har jeg gleden av å invitere til dommerkurs i Molde lørdag 16. og søndag 17. januar. Se program nedenfor. På kontaktmøtet for sykkelklubbene i Møre og Romsdal i november i fjor kom det fram et ønske om et regiondommerkurs i fylket. Særlig er behovet for nye dommere stort for klubbene nord for Romsdalsfjorden. Pr dags dato er det bare en dommer der (Kjetil Haave).

 Nå er vi altså så heldige at vi har fått dommerinstruktør Per Gunnar Hansen fra Levanger til å komme til oss for å holde et kurs. Forbundet betaler kostnaden for instruktør, leie av lokaler og lett bevertning. De andre kostnadene må dekkes gjennom en deltageravgift på 600 kr. Vi håper at klubbene kan stå for denne avgiften. Trolig blir det lettere å rekruttere deltagere da. (Klubber med trang økonomi kan søke fylkeskretsen om støtte.)

 Påmelding kan skje til undertegnede. Ber om raskest mulig tilbakemelding pga bestilling av reise og lokaler. Frist for påmelding onsdag 13.1. kl. 19.00.

Påmelding til eldar.hoidal@online.no. Tlf 90018419.

 Det må være minst fem påmeldte for at kurset skal bli arrangert. Det er selvfølgelig også åpent for de som allerede har tatt regiondommerutdanning. Dette blir nyttig repetisjon og faglig oppdatering.

 Mbh Eldar

Dette er et dommerkurs som er åpent for alle medlemmer som ønsker det og klubben vil dekke deltageravgiften på 600,-

Tov Lerheim