ÅRSMØTE 28.MARS

Innkalling til Årsmøte i Ørsta SK.

Torsdag 28 mars 2019.
Klokken 20:00.
Klubbrom 1 i Ørstahallen.
Frist for å melde saker til årsmøtet er 14. mars.
Følgende verv er på valg:
Leder – Tov Lerheim (for 1 år)
Nestleder – Oddbjørn Nordang (2 år)
Styremedlem Trond Svendsen (2 år)

Saksliste vil foreligge ca. 1.uke før møte.