Årsmøte 2024

Styret innkaller herved til årsmøte 22.04.2024 kl.1900 i ØrstaHallen.

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest 17.04.2024 på mail  tov.lerheim@hotmail.com

Saksliste:

Regnskap

Budsjett

Valg

Innkomne forslag

Evt.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av klubben i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret