Årsmøte 2024

Styret innkaller herved til årsmøte 22.04.2024 kl.1900 i ØrstaHallen.

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest 17.04.2024 på mail  tov.lerheim@hotmail.com

Saksliste:

Regnskap

Budsjett

Valg

Innkomne forslag

Evt.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av klubben i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret

Fellestreninger Sesongen 2023.


Torsdag 11. mai 2023 Landeveg. Oppvarming til Mork. Rulletrening rundt
Bjerkneset . To rekker, høgre er fartshaldar. Jamn fart,
glidelåskøyring. Rullestopp i Selbervika.
Søndag 14. mai 2023 Søndagstur…
Tirsdag 16. mai 2023 Terreng. Grusvegar og stiar ved Volda sentrum/Rotevatnet.
Torsdag 18. mai 2023 Landeveg. Bakketrening. Mo – Åmdalen – Krøvelseidet –
Volda sentrum, retur same veg. Felles oppvarming til
Brautaset. Inndeling i grupper. Fokus på sittestilling og
tråkk. La beina jobbe, ikkje overkroppen! Rulletrening Frå
Brautaset tilbake til Rådhuset.
Søndag 21. mai 2023 Søndagstur…
Tirsdag 23. mai 2023 Terreng. Stiar og skogsvegar rundt Hovdevatnet.
Torsdag 25. mai 2023 Landeveg. Naturleg intervall. Felles oppvarming til
Vatnevatnet. Der inndeling i grupper etter kapasitet. Over
Bondalseidet, snu på Rekkedal, Vatne, Aldalen, Volda,
Krøvelseidet (dårleg asfalt ned til Åmdalen).
Søndag 28. mai 2023 Søndagstur. Ferge frå Volda kl. 10.30. Rundt Austefjorden.
Fyrde, Langvatn (snu). Heimatt via Volda. Ca. 80 km.
Tirsdag 30. mai 2023 Terreng. Rundt Melshornet. No byrjar det å bli tett
vegetasjon rundt løypa.
Torsdag 1. juni 2023 Landeveg. Formtest. Oppvarming til Solbakken/Vatne.
Intervall 4×4 mot toppen av Bondalseidet. Rulle på retur
gjennom Åmdalen. Roleg rundt Follestaddalen. Høg
intensitet frå Høgebru med spurt mot Ørsta-skiltet på
Mosflata.
Søndag 4. juni 2023 Søndagstur. Festøy – Standal – Follestaddalen, ca. 75 km.
Grusveg over Standaleidet, bratt opp frå Standal.
Tirsdag 6. juni 2023 Terreng. Til Sæbø på minst mogleg asfalt!
Torsdag 8. juni 2023 Landeveg. Vartdal, Årsetdalen (2 rundar øvre del, høg
intensitet). På E39: ei rekkje, moderat tempo.
Konsentrasjon. Stor trafikk og dårleg asfalt.
Søndag 11. juni 2023 Søndagstur. Ferge frå Sæbø kl. 10.30, eller 11:45.
Norangsdalen – Grodås – Kvivsvegen, ca. 125 km. Ved
godt ver og gode bein; legg på eit par mil ved å sykle
Stigedalen.
Tirsdag 13. juni 2023 Terreng. Romedalen/Steinstøylen. For dei som likar
terreng: sykle litt på flata retning Vartdal. På retur (valfritt):
ta til høgre inn på grusvegen frå Barstad. Sti/veg ned til
Brekke.
Torsdag 15. juni 2023 Landeveg. Rundt Bjerkneset i pratetempo. Lett trening
også for BgV-gjengen! Dei som vil ha «litt meir» kan sykle
vidare rundt Follestaddalen, gjerne med høgare intensitet.
Søndag 18. juni 2023 Søndagstur. Mo – Vatne – Aldalen – Fyrde – Kalvatn –
Grøndalen – Stigedalen – Folkestad. 100 km.
Tirsdag 20. juni 2023 Terreng. Åmdalen – Haugen – Krøvelsetra – Rotevassetra
– Rotevatnet – Kalsethola – heim via Hovdebygda.
Torsdag 22. juni 2023 Landeveg. Fartsleik. Mork – rundt Bjerkneset – Melsvegen.
Korte spurtar på signal rundt Bjerkneset. Frå Høgebru høg
intensitet med spurt mot Ørsta-skiltet på Mosflata.
Søndag 25. juni 2023 Søndagstur. Viddal. Aldalen på retur. Vel 100 km. Hugs lys
(tunnelar).
Tirsdag 27. juni 2023 Terreng. Rundt Vatnevatnet, opp til Bjørdalsvatnet (rundt,
om mogleg), opp til Kvanndalsvatnet, skisenteret, ned
skogsveg til Åmdalen.
Torsdag 29. juni 2023 Landeveg. Mo – Åmdalen –Vatne – Aldalen –
Volda/rundkøyringa – Krøvelseidet – heim. Bakketrening:
fokus på lette gir, kraft framover, vektfordeling, ver i ro med
overkropp. Hugs lys. Det er fint å sykle i tunnell når ein er
godt synleg.
Søndag 2. juli 2023 Søndagstur. Ferge frå Sæbø kl. 10.30, eller 11:45. –
Norangsdalen – Grodås – Kvivsvegen – Aldalen – Åmdalen –
heim. Ca. 130 km. Hugs lys!
Tirsdag 4. juli 2023 Terreng. Volda – Rotevatnet – Litledalen/Høgedalen
(grusveg/sti sør for Rotevatnet) – Rotevatn – grusveg/sti
mot Krøvelseidet – skisenteret – grusveg/sti vestover mot
Klepp og E39 – heim.
Torsdag 6. juli 2023 Landeveg. Sæbø. Enkelstart (ca. 30 s) på retur, der målet
er å hente inn minst syklisten framfor før toppen.
Søndag 9. juli 2023 Søndagstur. Ferge frå Volda 10.30 – Stigedalen –
Heggjabygda – Grøndalen – Kalvatn – Aldalen. 100 km. Valfri
sykkeltype.
Tirsdag 11. juli 2023 Terreng. Nupen – Vallasetra – Mosetra – Daleteigane –
Digernes – Hovdevatnet – Sollidalen.
Torsdag 13. juli 2023 Landeveg. Åmdalen – Vatne – Aldalen – Firde – retur på
nye E39 til Volda. Test av den nye vegen. Nyt asfalten, den
er berre glatt og jamn nokre månader til! Hugs lys til
tunnellane.
Søndag 16. juli 2023 Søndagstur…
Tirsdag 18. juli 2023 Terreng. Mo – hengebrua – Sporstøl – skogsveg/sti til
Krøvelseidet – skisenteret – Vikebygda – Dinglavatnet!
(bratt grusveg, vis omsyn på returen!) – retur til Ørsta via
Hovdevatnet.
Torsdag 20. juli 2023 Landeveg. Oppvarming til Mork. Rulletrening (35-40 km/t)
Mork – Selbervika. Pratetempo vidare, også rundt
Follestaddalen (for dårleg asfalt til å køyre rulle). Høg
intensitet frå Høgebru, med spurt til Ørsta-skiltet på Mo.
Søndag 23. juli 2023 Søndagstur. Bondalen – Rekkedal – Rognestøylen (grusveg)

 • Kvistad – Kvistadsætra (grusveg). Det er mogleg å sykle
  vidare i same retning mot Vasstøylvatnet på sti (litt
  bratt/steinete i starten).
  Tirsdag 25. juli 2023 Terreng. Volda – Elvadalen – Rotevatnet – Rotevassetra –
  tilbake til sti mot Krøvelseidet – Haugen (grusveg ned til
  Åmdalen) – Høgebru – Barstad – skogsveg/bomveg
  vestover og ned til Brekke. Mykje grusveg på denne turen.
  Torsdag 27. juli 2023 Landeveg. Mo – Åmdalen – Sæbø – retur. Rulletrening
  (ikkje i motbakke). Jobbe nedover også. Tenk luftmotstand.
  Høg intensitet frå Høgebru. Spurt mot Ørsta-skiltet på
  Mosflata.
  Søndag 30. juli 2023 Søndagstur…
  Tirsdag 1. august 2023 Terreng. Åmdalen – Brautaset – grusveg/sti til Bondalseidet
  – Bjørdalen – til Bjørdalsvatnet (ikkje mogleg å sykle rundt
  enno) – skogsveg/ny skogsveg mot Vatnedalen ,
  skogsveg/sti på vestsida av Vatnevatnet, Haugen –
  Åmdalen – heim. Vent på kvarandre, gjerne to grupper.
  Torsdag 3. august 2023 Landeveg. Mo – Åmdalen – Krøvelseidet – Mork – rundt
  Bjerkneset. Rulletrening og korte spurtar (på signal). Kort,
  høg intensitet er ein liten, men viktig del av treningsarbeidet.
  Søndag 6. august 2023 Søndagstur…
  Tirsdag 8. august 2023 Terreng. Åmdal – Hovdenakk – Bondalseidet – Tvergrov –
  retur på asfalt.
  Torsdag 10. august 2023 Landeveg. Sæbø. Rulletrening, på retur spurt mot
  Ørstaskiltet på Mosflata.
  Søndag 13. august 2023 Søndagstur. Standal, via Festøy. Mogleg å sykle over
  Standaleidet (grusveg, totalt 75 km) på retur, eller retur
  same veg (totalt 11 mil).
  Tirsdag 15. august 2023 Terreng. Mo – Follestaddalen (Myklebust) – grusveg 2,5 km
  til Myklebust kraftverk. Samling. Follestaddalen – skulebrua –
  Barstad – til høgre inn på grusveg – ned til Brekke – sentrum –
  Fonnavegen – grusveg retning Vallahornet – sti ned igjen?
  Fokus på sykling i bratte motbakkar med grus. La beina
  gjere jobben, lette gir, avslappa overkropp.
  Torsdag 17. august 2023 Landeveg. Felles oppvarming til Mork. Inndeling.
  Rulletrening rundt Bjerkneset til Selbervika. Så høg fart som
  gruppa kan klare samla. Vidare Melsvegen og rundt
  Follestaddalen. Ikkje rulletrening rundt dalen i år, grunna
  mykje hol og sprekker i asfalten.
  Søndag 20. august 2023 Søndagstur.
  Tirsdag 22. august 2023 Terreng. Vallasætra/Mosætra – Daleteigane (om det er tørt).
  Torsdag 24. august 2023 Landeveg. Volda – Rotsethorntunnelen – utanfor
  Hjartåbergtunnelen – vending ved Fyrde (gruppe 2 snur når
  dei møter gruppe 1 på retur) – Aldalen – Åmdalen. Ca. 60
  km.
  Søndag 27. august 2023 Søndagstur. Birken.
  Tirsdag 29. august 2023 Terreng. Volda – Rotevatnet – Litledalen (grus) –
  Rotevassetra (grus/sti) – Volda – Mork – Eikrem – Håskjold –
  Ytrestøyl – alternativt grusveg på nordsida av Hovdevatnet
  eller terreng på sørsida.
  Torsdag 31. august 2023 Landeveg. Formtest. Valfri sykkel. Felles oppvarming til
  Solbakken/Vatne. Intervall 4×4 minutt. Høgt i sone 3 (om
  lag 85 % av makspuls) utan å bli «sur». Deretter roleg til
  Kolås. Høg intensitet derifrå til Mosflata (ikkje rulle, ei rekkje
  med drag på opp mot 1 minutt). Hugs å gi varsel om
  hol/sprekkar i asfalt!
  Søndag 3. september 2023 Søndagstur.
  Tirsdag 5. september 2023 Terreng. Felles til Vatnebakk (halvvegs mot Bondalseidet) –
  grusveg mot Bjørdalsvatet – opp Bjørdalsbakken –
  Kvanndalsvatnet (grusveg) – skisenteret – grus/sti til
  Hovdenakk – Åmdalen – heim. NB! kortare økter dagane før
  viktige sykkelritt!
  Torsdag 7. september 2023 Landeveg. Rundt Bjerkneset – Melsvegen.
  Søndag 10. september 2023 Søndagstur.
  Tirsdag 12. september 2023 Terreng
  . Romedalen/Steinstøylen. På retur: terreng frå
  Skulebrua til Litlesæter. Ca. 35 km.
  Torsdag 14. september 2023 Landeveg. Mo – Åmdalen – Sæbø, retur. 50 km. Ikkje høg
  intensitet. På retur: samla til Rekkedal, derifrå først til
  toppen! Roleg rulle frå Vatne til Rådhuset.
  Søndag 17. september 2023 Søndagstur.
  Tirsdag 19. september 2023 Terreng
  . Vatne – mot Aldalen – til venstre nye
  Vatnefjellsvegen (god grusveg) – vidare grusveg til Bjørdal –
  Bjørdalsbakken – heim.
  Torsdag 21. september 2023 Landeveg. Mork – Bjerkneset – Industrivegen. 35 km,
  pratetempo
  Søndag 24. september 2023 Søndagstur.
  Tirsdag 26. september 2023 Terreng
  . Til Sæbø på minst mogleg asfalt!
  Torsdag 28. september 2023 Landeveg. Åmdal – Krøvelseidet – Volda.
  Søndag 1. oktober 2023 Søndagstur.
  Tirsdag 3. oktober 2023 Terreng.
  Torsdag 5. oktober 2023 Landeveg.
  Søndag 8. oktober 2023 Søndagstur.
  Tirsdag 10. oktober 2023 Terreng.
  Torsdag 12. oktober 2023 Landeveg.
  Søndag 15. oktober 2023 Søndagstur.
  tirsdag 17. oktober 2023 Terreng.
  torsdag 19. oktober 2023 Landeveg.
  søndag 22. oktober 2023 Søndagstur.
  tirsdag 24. oktober 2023 Terreng.
  torsdag 26. oktober 2023 Landeve
  g

Årsmøte 3.mai 2023

Årsmøte vil bli avholdt i Ørstahallen klubbrom1.

Ordinære saker for årsmøte.

Saker som ønskes satt på saklista må være sendt til tov.lerheim@hotmail.com innen 2. mai.

Nye klubbklær vil bli delt ut på møte.

Årsmøte 2022

Må UTSETTE årsmøte, kommer tilbake med ny dato så fort som mulig.

Kaller herved inn til årsmøte mandag 20.juni kl.1900-2000 i lokalene i Ørsta Hallen.

Sakslisten ligger på klubbsidene på Facebook.

Regnskap og budsjett kommer på møte.

Evt. saker sender til leder innen mandag derom det skulle være noe.