Marine Harvest Ritttet

Det er vist noen som ikke rakk å melde seg på innen fristen, så derfor er påmeldingen åpen til kl 1500 i dag. Ellers er det jo selvsakt mulighet til å melde seg på ved start uten ekstra kostnad. Det er meldt perfekt sykkel vær. Nesten vindstille og 24 grader kl 1300. Og ikke minst 10kg fisk til vinneren i dame og herre klassen pluss mye heder og ære..

Start oppe ved butikken på Folkestad.

Fellestrening

Tirsdag 1. mai
Terreng. Oppvarming inn til Nupen. Snu. Håkonsgata. Opp mot Skåla, til venstre ned ny skogsveg mot Vinjevoll. Håkonsgata. Mosmarkvegen. Daleteigane, stisykling (om det er tørt).
Torsdag 3. mai
Landeveg. Roleg sesongstart. Hovdebygda, rundt Bjerkneset. Pratetempo. Valfritt på retur: opp i Rystefeltet via den bratte gangvegen.
Søndag 6. mai
Roleg søndagstur. Sæbø. På retur: rundt Follestaddalen. Ca. 70 km. Låg intensitet. Rulle gjennom Åmdalen på retur. Ikkje rulle gjennom Follestaddalen i år, grunna elendig asfalt. Alternativ: ÅOC-rittet 2018. MasterCup. Landevei. Ålesund.
Tirsdag 8. mai Terreng. Rundt Vatnevatnet og Bjørdalsvatnet (om mogleg!).
Torsdag 10. mai
Landeveg. Åmdalen – Vatne – Aldalen – Volda – heim. Hugs lys!
Søndag 13. mai
Roleg søndagstur. Ferje frå Volda kl. 10.30. Rundt Austefjorden. Førde, Langvatn (snu). Heimatt den «nye» vegen til Volda. Ca. 80 km.

Tirsdag 15. mai Terreng. Rundt Melshornet. Ein god del terreng.
Torsdag 17. mai
Landeveg. Oppvarming Mo – Åmdalen – Solbakken. Styrketråkk vidare opp til Bondalseidet. Styrkektråkk er så tung gir du kan klare, med fokus på teknikk (rundtråkk). Rulle på retur gjennom Åmdalen. Pratetempo rundt Follestaddalen. Rulle frå Høgebru.
Søndag 20. mai
Roleg søndagstur. T/r Standal, 11 mil. Mogleg å «hoppe av» undervegs, eller ta returen over Standaleidet. Fokus på distanse, ikkje fart!
Tirsdag 22. mai
Terreng. Oppvarming til Nupen. Langdrag til Vallasetra (på syregrensa, normalt rundt 85 % av makspuls). Ned Mo-sida. Innom stiane i Daleteigane (om det ikkje er for bløytt). Strandgata, opp skogsvegen oppom Vallabøen, ned «utfor»løypa.
Torsdag 24. mai
Landeveg. Oppvarming til Mork. Rulletrening rundt Bjerkneset . To rekker, høgre er fartshaldar. Jamn fart, glidelåskøyring. Rullestopp i Selbervika.
Søndag 27. mai
Marine Harvest Rittet 2018. Regionritt. Landevei. Dalsfjorden.
Tirsdag 29. mai Terreng. Grusvegar og stiar ved Volda sentrum/Rotevatnet.
Torsdag 31. mai
Landeveg. Bakketrening. Mo – Åmdalen – Krøvelseidet – Volda sentrum, retur same veg. Felles oppvarming til Brautaset. Inndeling i grupper. Fokus på sittestilling og tråkk. La beina jobbe, ikkje overkroppen! Rulletrening Frå Brautaset tilbake til Rådhuset.
Søndag 3. juni
Søndagstur. Volda – Kvivsvegen – Stigedalen – Folkestad, 13 mil. Hugs lys og ferjepengar. Pølsestopp på Grodås! Alternativ: Molderittet 2018. Turritt. Landevei. Akerhallen, Molde.
Tirsdag 5. juni Terreng. Stiar og skogsvegar rundt Hovdevatnet.
Torsdag 7. juni
Landeveg. Naturleg intervall. Felles oppvarming til Vatnevatnet. Der inndeling i grupper etter kapasitet. Over Bondalseidet, snu på Rekkedal, Vatne, Aldalen, Volda, Krøvelseidet (dårleg asfalt ned til Åmdalen).

Lørdag 9. juni Devold Nibberittet 2018. Turritt. Landevei. Geiranger.
Søndag 10. juni
Søndagstur. Ferje frå Volda kl. 10.30. Rundt Austefjorden. Fyrde, Langvatn (snu). Heimatt den «nye» vegen til Volda. Ca. 80 km.
Tirsdag 12. juni
Terreng. Rundt Melshornet. No byrjar det å bli tett vegetasjon rundt løypa.
Torsdag 14. juni
Landeveg. Formtest. Oppvarming til Solbakken/Vatne. Intervall 4×4 mot toppen av Bondalseidet. Rulle på retur gjennom Åmdalen. Roleg rundt Follestaddalen. Høg intensitet frå Høgebru med spurt mot Ørsta-skiltet på Mosflata.
Søndag 17. juni
Søndagstur. Festøy – Standal – Follestaddalen, ca. 75 km. Grusveg over Standaleidet, bratt opp frå Standal.

Tirsdag 19. juni Terreng. Til Sæbø på minst mogleg asfalt!
Torsdag 21. juni
Landeveg. Vartdal, Årsetdalen (2 rundar øvre del, høg intensitet). På E39: ei rekkje, moderat tempo. Konsentrasjon. Stor trafikk og dårleg asfalt.
Søndag 24. juni
Søndagstur. Ferje frå Sæbø kl. 11.00. Norangsdalen – Grodås – Kvivsvegen, ca. 125 km. Ved godt ver og gode bein; legg på eit par mil ved å sykle Stigedalen. Alternativ: Trollstigrittet. Regionritt. Landevei. Åndalsnes.
Tirsdag 26. juni
Terreng. Romedalen/Steinstøylen. For dei som likar terreng: sykle litt på flata retning Vartdal. På retur (valfritt): ta til høgre inn på grusvegen frå Barstad. Sti/veg ned til Brekke.
Torsdag 28. juni
Landeveg. Rundt Bjerkneset i pratetempo. Lett trening også for B-V gjengen! Dei som vil ha «litt meir» kan sykle vidare rundt Follestaddalen, gjerne med høgare intensitet. Fredag 29. juni Jotunheimen Rundt 2018. Turritt. Landevei. Jotunheimen.
Søndag 1. juli
Søndagstur. Mo – Vatne – Aldalen – Firde – Kalvatn – Grøndalen – Stigedalen – Folkestad. 100 km.
Tirsdag 3. juli
Terreng. Åmdalen – Haugen – Krøvelsetra – Rotevassetra – Rotevatnet – Kalsethola – heim via Hovdebygda.
Torsdag 5. juli
Landeveg. Fartsleik. Mork – rundt Bjerkneset – Melsvegen. Korte spurtar på signal rundt Bjerkneset. Frå Høgebru høg intensitet med spurt mot Ørsta-skiltet på Mosflata.
Søndag 8. juli
Søndagstur. Viddal. Aldalen på retur. Vel 100 km. Hugs lys (tunnelar).
Tirsdag 10. juli
Terreng. Rundt Vatnevatnet, opp til Bjørdalsvatnet (rundt, om mogleg), opp til Kvanndalsvatnet, skisenteret, ned skogsveg til Åmdalen.
Torsdag 12. juli
Landeveg. Mo – Åmdalen –Vatne – Aldalen – Volda/rundkøyringa – Krøvelseidet – heim. Bakketrening: fokus på lette gir, kraft framover, vektfordeling, ver i ro med overkropp. Hugs lys. Det er fint å sykle i tunnell når ein er godt synleg.
Lørdag 14. juli Molde Challenge 2018. Regionritt. Terreng. Molde.
Søndag 15. juli
Søndagstur. Sæbø (ferge kl. 11.00) – Norangsdalen – Grodås – Kvivsvegen – Aldalen – Åmdalen – heim. Ca. 130 km. Hugs lys!
Tirsdag 17. juli
Terreng. Volda – Rotevatnet – Litledalen/Høgedalen (grusveg/sti sør for Rotevatnet) – Rotevatn – grusveg/sti mot Krøvelseidet – skisenteret – grusveg/sti vestover mot Klepp og E39 – heim.
Torsdag 19. juli
Landeveg. Sæbø. Enkelstart (ca. 30 s) på retur, der målet er å hente inn minst syklisten framfor før toppen.
Søndag 22. juli
Søndagstur. Ferge frå Volda 10.30 – Stigedalen – Heggjabygda – Grøndalen – Kalvatn – Aldalen. 100 km. Valfri sykkeltype.
Tirsdag 24. juli
Terreng. Nupen – Vallasetra – Mosetra – Daleteigane – Digernes – Hovdevatnet – Sollidalen.
Torsdag 26. juli
Landeveg. Åmdalen – Vatne – Aldalen – Firde – retur på nye E39 til Volda. Test av den nye vegen. Nyt asfalten, den er berre glatt og jamn nokre månader til! Hugs lys til tunnellane.
Søndag 29. juli Søndagstur…
Tirsdag 31. juli
Terreng. Mo – hengebrua – Sporstøl – skogsveg/sti til Krøvelseidet – skisenteret – Vikebygda – Dinglavatnet! (bratt grusveg, vis omsyn på returen!) – retur til Ørsta via Hovdevatnet.
Torsdag 2. august
Landeveg. Oppvarming til Mork. Rulletrening (35-40 km/t) Mork – Selbervika. Pratetempo vidare, også rundt Follestaddalen (for dårleg asfalt til å køyre rulle). Høg intensitet frå Høgebru, med spurt til Ørsta-skiltet på Mo.
Søndag 5. august
Søndagstur. Bondalen – Rekkedal – Rognestøylen (grusveg) – Kvistad – Kvistadsætra (grusveg). Det er mogleg å sykle vidare i same retning mot Vasstøylvatnet på sti (litt bratt/steinete i starten).
Tirsdag 7. august
Terreng. Volda – Elvadalen – Rotevatnet – Rotevassetra – tilbake til sti mot Krøvelseidet – Haugen (grusveg ned til Åmdalen) – Høgebru – Barstad – skogsveg/bomveg vestover og ned til Brekke. Mykje grusveg på denne turen.
Torsdag 9. august
Landeveg. Mo – Åmdalen – Sæbø – retur. Rulletrening (ikkje i motbakke). Jobbe nedover også. Tenk luftmotstand. Høg intensitet frå Høgebru. Spurt mot Ørsta-skiltet på Mosflata.
Søndag 12. august Ørsta Rundbaneritt 2018. Regionritt. Terreng. Ørsta.
tirsdag 14. august
Terreng. Åmdalen – Brautaset – grusveg/sti til Bondalseidet – Bjørdalen – til Bjørdalsvatnet (ikkje mogleg å sykle rundt enno) – skogsveg/ny skogsveg mot Vatnedalen , skogsveg/sti på vestsida av Vatnevatnet, Haugen – Åmdalen – heim. Vent på kvarandre, gjerne to grupper.
Torsdag 16. august
Landeveg. Mo – Åmdalen – Krøvelseidet – Mork – rundt Bjerkneset. Rulletrening og korte spurtar (på signal). Kort, høg intensitet er ein liten, men viktig del av treningsarbeidet. lørdag 18. august ÅOC terreng 2018. Regionritt. Terreng. Ikke bestemt.
Søndag 19. august
Søndagstur, eller Fannefjordrittet 2018. Turritt. Terreng. Kleive, Molde.

Tirsdag 21. august Terreng.

Torsdag 23. august Landeveg.

Lørdag 25. august Birken

Søndag 26. august Søndagstur.
Tirsdag 28. august
Terreng. Åmdal – Hovdenakk – Bondalseidet – Tvergrov – retur på asfalt.
Torsdag 30. august
Landeveg. Sæbø. Rulletrening, på retur spurt mot Ørstaskiltet på Mosflata.
Søndag 2. september
Søndagstur. Standal, via Festøy. Mogleg å sykle over Standaleidet (grusveg, totalt 75 km) på retur, eller retur same veg (totalt 11 mil).
Tirsdag 4. september
Terreng. Mo – Follestaddalen (Myklebust) – grusveg 2,5 km til Myklebust kraftverk. Samling. Follestaddalen – skulebrua – Barstad – til høgre inn på grusveg – ned til Brekke – sentrum – Fonnavegen – grusveg retning Vallahornet – sti ned igjen? Fokus på sykling i bratte motbakkar med grus. La beina gjere jobben, lette gir, avslappa overkropp.
Torsdag 6. september
Landeveg. Felles oppvarming til Mork. Inndeling. Rulletrening rundt Bjerkneset til Selbervika. Så høg fart som gruppa kan klare samla. Vidare Melsvegen og rundt Follestaddalen. Ikkje rulletrening rundt dalen i år, grunna mykje hol og sprekker i asfalten.

Søndag 9. september Søndagstur.

Tirsdag 11. september Terreng. Vallasætra/Mosætra – Daleteigane (om det er tørt).
Torsdag 13. september
Landeveg. Volda – Rotsethorntunnelen – utanfor Hjartåbergtunnelen – vending ved Fyrde (gruppe 2 snur når dei møter gruppe 1 på retur) – Aldalen – Åmdalen. Ca. 60 km.
Søndag 16. september Søndagstur.
Tirsdag 18. september
Terreng. Volda – Rotevatnet – Litledalen (grus) – Rotevassetra (grus/sti) – Volda – Mork – Eikrem – Håskjold – Ytrestøyl – alternativt grusveg på nordsida av Hovdevatnet eller terreng på sørsida.
Torsdag 20. september
Landeveg. Formtest. Valfri sykkel. Felles oppvarming til Solbakken/Vatne. Intervall 4×4 minutt. Høgt i sone 3 (om lag 85 % av makspuls) utan å bli «sur». Deretter roleg til Kolås. Høg intensitet derifrå til Mosflata (ikkje rulle, ei rekkje med drag på opp mot 1 minutt). Hugs å gi varsel om hol/sprekkar i asfalt!
Søndag 23. september Søndagstur.
Tirsdag 25. september
Terreng. Felles til Vatnebakk (halvvegs mot Bondalseidet) – grusveg mot Bjørdalsvatet – opp Bjørdalsbakken – Kvanndalsvatnet (grusveg) – skisenteret – grus/sti til Hovdenakk – Åmdalen – heim. NB! kortare økter dagane før viktige sykkelritt!
Torsdag 27. september Landeveg. Rundt Bjerkneset – Melsvegen. søndag 30. september Søndagstur.
Tirsdag 2. oktober
Terreng. Romedalen/Steinstøylen. På retur: terreng frå Skulebrua til Litlesæter. Ca. 35 km.
Torsdag 4. oktober
Landeveg. Mo – Åmdalen – Sæbø, retur. 50 km. Ikkje høg intensitet. På retur: samla til Rekkedal, derifrå først til toppen! Roleg rulle frå Vatne til Rådhuset. søndag 7. oktober Søndagstur.
Tirsdag 9. oktober
Terreng. Vatne – mot Aldalen – til venstre nye Vatnefjellsvegen (god grusveg) – vidare grusveg til Bjørdal – Bjørdalsbakken – heim.
Torsdag 11. oktober
Landeveg. Mork – Bjerkneset – Industrivegen. 35 km, pratetempo
Søndag 14. oktober Søndagstur.

Tirsdag 16. oktober Terreng. Til Sæbø på minst mogleg asfalt!

Torsdag 18. oktober Landeveg. Åmdal – Krøvelseidet – Volda.

Søndag 21. oktober Sesongavslutning?

Marine Harvest Rittet

MH Region Vest og Ørsta Sykkelklubb inviterer til sykkelritt søndag 27. mai  i naturskjønne Dalsfjorden. Dette er et sykkelritt flotte omgivelser og relativt flatt terreng. Vi har løyper både for ungdom, familiar og dei som vil konkurrere.

Sjå her for meir info og påmelding

Marine harvest rittet løypetrase 2018