Årsmøte 2022

Må UTSETTE årsmøte, kommer tilbake med ny dato så fort som mulig.

Kaller herved inn til årsmøte mandag 20.juni kl.1900-2000 i lokalene i Ørsta Hallen.

Sakslisten ligger på klubbsidene på Facebook.

Regnskap og budsjett kommer på møte.

Evt. saker sender til leder innen mandag derom det skulle være noe.

Medlemsmøte 26.okt

Hei alle medlemmer i Ørsta Sykkel klubb.
Vi i styret kaller herved inn til medlemsmøte 26.okt kl.2000 i Løda på Rekkedal Gjestehus. I år har vi også valgt å legge møte til Løda med en påfølgende 3 retters middag. En liten egenandel må dere regne med, den er på skarve kr. 150,- som betales kontant i døren eller på ViPPS (Ørsta sykkelklubb) som dekker maten. Drikke må vær syklist selv betale.
Før, etter eller inni mellom maten vil det bli litt info ang sesongen, den som kommer og div andre sykkel relaterte ting. Dersom det er noen som ønsker et innlegg i fra syden turen i vinter så er det fult mulig.
Bindene påmelding.
Håper at så mange som mulig kan stille. Og husk at en trenger ikke å være aktiv syklist for å stille, alle er velkommen.

Sportslig hilsen Styret

NYE DRAKTER

Hei Ny melding følger ang. drakter. Alle som har dagens drakter MÅ melde inn til meg hva dere har med størrelse (alt sammen) slik at dere får ut nytt i riktig str. Mail til: tov.lerheim@hotmail.com innen kl.1200 25.juni slik at vi får nye klær i løpet av august. De som ikke klarer å overholde fristen må påkoste nytt draktsett selv. Kortermet trøye Star (høg krage) Kortermet trøye Max (flat krage) Vest-Vind-/regnjakke (tynn) Vinterjakke-Langermet trøye (tykkere enn Star/Max, men ikke vindtett) Shorts. Det som vil skje er at når de nye klærne kommer vil vi samle inn alt gammel og donere det til en veldedig organisasjon slik at alt vi har er med ny logo/sponsor. Vil i samme slengen anbefale de som ikke bestilt sist om å gå innom Sport1 for å prøve størrelser og bestille klær på samme bestilling, men da til butikk pris. Dersom spørsmål rettes de til samme mail adr.

Sportslig hilsen Styret

ÅRSMØTE 28.3 2019

ÅRSMØTE ØRSTA SYKKELKLUBB 28.03.2019

Sak 1.Godkjenne de stemmeberettigede
Det var ______frammøtte til årsmøte
Antall stemmeberettiget ______ dvs. de som har betalt kontingent og medlemsavgift til Ørsta SK
Vedtak: antall frammøtte stemmeberettiget __________
Sak 2.Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden
Innkalling til årsmøte ble publisert på hjemmesiden og videre publisert ut i sosiale media.

Innstilling: Styreleder Tov Lerheim opplyser om forretningsorden og formålet med møtet.
Forretningsorden:
1.Årsmøtet ledes av den valgte dirigenten.
2.Protokollen føres av den valgte sekretæren.
3.Ingen representant gis rett til ordet mer enn 3 ganger i samme sak. Med unntak for innledningsforedrag settes taletiden til: 5 min. første gang og 3 min. andre gang og 2 min. tredje gang.
4.Dirigent kan forkorte taletiden og sette strek for talerlisten etter behov.
5.Representanter som forlanger ordet til forretningsorden har 1 min. taletid.
6.Alle forslag må leveres skriftlig til dirigenten, og være undertegnet med representantens navn. Forslag kan bare fremmes i saker som står på saklisten. Tidligere forslag kan ikke trekkes tilbake og nye forslag ikke settes fram etter at strek er satt, eller saken er tatt opp til votering.
7.Med unntak av lovendringer avgjøres alle vedtak og valg ved flertall av de avgitte stemmer. Blanke stemmesedler teller ikke, og stemmene regnes som ikke avgitt.
8.I protokollen føres det inn hvem som har hatt ordet i sakene, forslag og vedtak med antall stemmer for og imot.
9.Formålet med møte er regnskap/økonomi.

Saksliste

Sak 3: Velge dirigent(er)/ordstyrer(e), referent(er) samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen
Innstilling: Styreleder Tov Lerheim, kommer med forslag til ordstyrer og referent, samt to til å underskrive protokoll.

Vedtak:
Som dirigent(er)/ordstyrer(e) ble _____________________valgt
Som referent(er) ble _________________________valgt
Til å underskrive protokollen ble _____________________________________________ valgt

Sak 4: Godkjenne gruppen sin årsmelding
Sak 5: Pump Track
Sak 6: Godkjenne regnskap/budsjett
Sak 7: Valg
Styreleder for 1 år
Nestleder for 2 år
Styremedlem for 2 år
Sak 8: Ingen innkomne saker

Signering av protokoll.

______________________________________________________