Saksliste til Årsmøte

  1. Godkjenne de som har stemmerett.
  2. Godkjenne innkalling, saksliste.
  3. Velge møteleder, referent og 2 representanter til å skrive under protokollen.
  4. Godkjenne årsmeldingen.
  5. Godkjenne regnskapet.
  6. Pump-Track på Mosflata. Rundbane der rytterne bruker en opp og ned «pumpe»bevegelse for å drive sykkelen fremover i stedet for å tråkke.
  7. Godkjenne tilskudd til klubbdrakter
  8. Vedta budsjettet
  9. Valg