Ørsta rundbane

Ørsta rundbane

Ørsta Rundbane er eit fartsfylt og artig terrengsykkelritt som vert arrangert i lysløypa og området ved Bondalseidet skisenter. Det vert 1-5 runder alt etter klasse.  Start, passering og mål er ved varmestova/kafèen.  I år er andre gong Ørsta Sykkelklubb arrangerer dette rittet, etter at vi i 2017 valgte å flytte Hovderittet (info om hovderittet her) frå Hovdebygda til Bondalseidet.

Tid: Søndag 12. august 2018. Stad: Ørsta Skisenter, Bondalseidet (kart)

Rittleiar er Tov Lerheim, telefon 990 05 131.

Resultatliste Ørsta rundbane 2017: Resultatliste

Løypebeskriving Turritt – Det vert fellesstart for alle der det raskt vil smalne inn til ei rås. Ein syklar då litt utover langs råsa og ned ei lita sløyfe mot langrennstadion og opp og utover på ein grusveg. Lenger ut i løypa tek ein opp ei rås opp gjennom skogen. Vidare går løypa i rås og mark i øvre del av lysløypa tilbake til barnetrekket der en tek ei sløyfe opp og bort til storetrekket og bak heishuset der ein vender tilbake til passering/mål.

Løypebeskriving Ungdomscupen – Det vert fellesstart for alle der det raskt vil smalne inn til ei rås. Ein syklar då utover øvre lysløype i rås/mark og tek ned ein bakke ned til nedre lysløype og syklar tilbake i motsatt retning av turrittet til passering/mål.

Påmelding, klasser og startkontingent

Trimklasse –  2 runder á 4 km utan tidtaking.
Startkontingent: Kr. 50,- (+ evt. NCF lisens Kr.50,-)
Påmelding i startområdet
Start kl. 12.10.

Turrittklasse – 5 runder á 4 km. Totalt 20km.
Startkontingent: Kr.150,- (+ evt. NCF lisens Kr.150,-)
Start: kl. 13.00.

Ungdomscup
I år er vi også ein del av ungdomscupen i fylket som i år er sponsa av Sparebanken Møre og Reser, sykkelbutikken i Molde.
M15-16 kjører 2 runder i storeløypa à ca. 4 km, mens dei yngre brukar ei kortare løype på ca. 2,1 km. Sjå kart her.

Startkontingent: Kr.50,- (+ evt. NCF lisens Kr.50,-)
Siste påmeldingsfrist er 20 minutt før start.
Start: kl. 12.00.
K11-12:    2 runder
M11-12 / K13-14: 4 runder
M13-14 / K15-16: 4 runder
M15-16:  6 runder

Alternativt kan du melde deg på ved å sende e-post til: tov.lerheim@hotmail.com (Husk å skrive fullt navn, klubb, fødselsdato, e-post, telefon og klasse)

Siste påmeldingsfrist er 20 minutt før start.
Førehandspåmelding er ikkje gyldig før betaling er registrert.
Kontonummer: 3992 04 55216.

Klasseinndelinga for turritt består av ryttarar som i konkurranseåret fyller:

Menn                          Kvinner
17 – 19 år  M17       17 – 19 år         K17
20 – 29 år  M20       20 – 29 år         K20
30 – 39 år  M30       30 – 39 år         K30
40 – 49 år  M40       40 – 49 år         K40
50 – 59 år  M50       50 – 59 år         K50
60 – 69 år  M60       60 – 69 år         K60
70 år  +      M70       70 år +               K70

Anna informasjon

Service – Drikkestasjon ved passeringar og mål ved varmestova. Sanitet vil vere ute i løypa. Vår hovudsponsor Sport 1 Ørsta stiller med eigen bod og tilbod om sykkelservice.

Garderober – Garderober med dusjmoglegheiter vert på Sportskapellet ca. 200 meter frå varmestova med inngang på nedsida.

Rittreglar – Rittet vert arrangert etter NCF sine lover og reglar. Ryttarar må rette seg etter arrangøren sine instruksar, vanlege trafikkreglar og skiltanvisingar. Arrangøren bed deltakarane om å vise omsyn til kvarandre, publikum og andre.

Premiering – Det vert flotte uttrekspremiar. I ungdomscupen er det også premie til dei tre beste i kvar klasse. I målområdet vert det drikke og noko å bite i til alle.

Overnatting – Det er fleire moglegheiter for overnatting i Ørsta. I sentrum finn du Hotel Ivar Aasen (Ja, nynorsken sin far kjem frå Hovdebygda i Ørsta).  www.hotellivaraasen.no

På Øye (ved Hjørundfjorden) ligg «spøkelseshotellet» Hotel Union Øye med fantastiske omgjevnadar. www.unionoye.no

På Sæbø har vi Sagafjord Hotel som òg har fantastiske omgjevnadar. www.sagafjordhotel.no

Ørsta Camping har m.a. hytteutleige, www.orstacamping.no

Det finnast òg ei mengde andre private løysingar.  Kontakt Ørsta Reiselivslag på tlf 70068518. Les meir om Ørsta på www.orstainfo.no.

Vi sjåast på Bondalseidet 12. august!

 

 

Våre sponsorar og samarbeidspartnarar:

Ørsta Sport AS

Sponsing av hengar.
Takk til Shell Ørsta for sponsing av hengar!
Takk til Aurstad for sponsing av grus
Takk til Aurstad for sponsing av grus.